Työntekijäkokemuksesta ihmiskeskeisyyteen

Suvi Vainio Kokonaisvaltainen hyvinvointi, Moderni HR, organisaatiomuutos, palvelumuotoilu, Uncategorized 1 Comment

Olen seurannut jo useamman vuoden Deloitten trendiraportteja mielenkiinnolla. Vuoden 2015 jälkeen niissä nousi esiin uutena käsitteenä työntekijäkokemus (employee experience), mutta vuonna 2018 Deloitte nosti esiin uuden käsitteen ”human experience”, jolle onkin haastavampaa löytää vastine suomen kielestä. Käsitteet luovat todellisuutta ja ei ole siksi yhdentekevää mistä puhumme. Mitä ajatuksia termi herättää?

Human Experience kuulostaa kovin humaanilta, mutta mitä se oikeasti tarkoittaa? Kyselin keväällä 2019 Linkedin verkostossani hyvää käännöstä ”human experience” termille. Tällöin kannatusta saivat ihmisyys, inhimillinen kokemus, ihmiskeskeinen kokemus, ihmisyydenkokemus. Aihe tuntui herättävän paljon ajatuksia ja Linkedinissä aiheesta käydyt keskustelut innoittivat minua pohtimaan asiaa enemmän tässä blogitekstissä, joka oli hautautunut arkiston syövereihin, mutta löytyi uudelleen aiheesta käydyn keskustelun ansiosta.

Termille ”human experience” ei ole vielä vakiintunutta suomenkielistä käännöstä. Keskustelu kävi tosiaan jo pari vuotta sitten vilkkaana ja näyttäisi kiinnostavan edelleen. Lähdetään kuitenkin liikkeelle perusteista eli työntekijäkokemuksesta.

Työntekijäkokemus viittaa siihen, mitä työntekijä kohtaa oman työpäivänsa aikana. Morganin mukaan se koostuu fyysisestä, teknologisesta ja kulttuurisesta ympäristöstä. Perinteinen, Morganin (2017) esittelemä työntekijäkokemus on kuitenkin ajatteluna liian suppeaa, sillä ihminen on kokonaisvaltainen ja kaikki, myös vapaa-ajalla koettu, vaikuttaa siihen, miten suoriutuu työssä. Työpäivä ei koostu pelkästä työntekijäkokemuksesta, se koostuu myös ihmisyydestä ja rakentuu yksilöllisistä kokemuspoluista. Kun työntekijäkokemusta kehitetään, tulee kehittää ihmiskeskeisesti, kokonaisvaltaisesti.

Kuva: Työntekijäkokemuksen rakentuminen ihmiskeskeisesti (Mukaillen Deloitte 2017; Morgan 2015; Maylett & Wride 2017; Vainio 2019)

Diwellon malli ja asiakasyrityksissä soveltamani malli on Morganin esittelemää käsitettä laajempi. Työntekijäkokemukseen kuuluu Diwellon mallissa 1) fyysinen ja teknologinen työympäristö, 2) sosiaalinen työympäristö, 3) kulttuurinen työympäristö sekä 4) ammatillinen työympäristö. Lisäksi työntekijäkokemusta tarkastellaan ihmisyyden kautta. Tällöin työntekijäkokemusta kehittäessä tulee huomioida 1) ajatukset ja persoona eli yksilöllisyys sekä 2) vapaa-ajan ympäristö.

Mikään käännöksistä ei tuntunut oikealta omassa asiayhteydessäni, pohtiessani aihetta erityisesti palvelumuotoilua ja työntekijäkokemusta yhdistävässä kehittämistyössä. Oma ratkaisuni löytyi palvelumuotoilun kautta. Päädyin käyttämään termiä ”ihmiskeskeinen”. Palvelumuotoilun puolella ”asiakaskeskeinen” on erittäin kovassa käytössä oleva termi. Kun ajattelua jatkojalostaa eteenpäin organisaation sisälle, kääntyy termi ihmiskeskeiseksi. Olen myös puhunut arkipäiväkokemuksesta kehittämisessä - silloin kun kehitetään työpaikan työntekijäkokemusta työntekijän arki huomioiden.

Millaisia ajatuksia tämä sinussa herättää?

Lähteitä:

Deloitte 2017. Rewriting the rules the digital age. Deloitte Global Human Capital Trends. https://www2.deloitte.com/insights/us/en/focus/human-capital-trends/2017.html. Deloitte University Press.

Deloitte Insight. 2018. The Rise of the Social Enterprise. Deloitte Global Human Capital Trends. https://www2.deloitte.com/insights/us/en/focus/human-capital-trends.html. Deloitte University Press.

Deloitte 2019. Leading the social enterprise: Reinvent with a human focus. Deloitte Global Human capital Trends. https://www2.deloitte.com/insights/us/en/focus/human-capital-trends.html. Deloitte University Press.

Maylett, T. Wride, M. 2017. The Employee Experience. How to Attract Talent, Retain Top Performers and Drive Results. John Wiley & Sons: New Jersey.

Morgan, J. 2017. The Employee Experience Advantage.

Vainio. S. 2019. Henkilöstöjohtaminen ja työntekijäkokemus asiantuntijaorganisaatiossa: HR-arvolupausten muotoilu työntekijäkeskeisesti

About the Author

Suvi Vainio

Twitter

Autan organisaatioita kehittämään ihmiskeskeisiä HR- ja johtamiskäytäntöjä, halutun organisaatiokulttuurin ja sujuvoitan yritysten arkea toimimalla vuokra HR-päällikkönä tai HR-konsulttina kasvuyrityksissä.

Comments 1

  1. Pingback: Työntekijäkokemus – mistä se rakentuu? | Diwello

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.