Intohimona ammattimaiset ja sujuvat HR-palvelut ja koko henkilöstön hyvinvointi

________________________________________
Diwello syntyi intohimosta ihmisten hyvinvointia, kehittymistä ja parempien työpaikkojen ja palveluiden luomista kohtaan. Yhdistämällä uusimman tieteellisen tiedon omaan henkilökohtaiseen ja asiakastyöskentelykokemukseen on mahdollista auttaa yrityksiä menestymään ja auttaa luomaan parempaa työntekijäkokemusta ja työpaikkoja. Uskomme, että pysyvät muutokset tapahtuvat vain omien oivallusten sekä ilon ja positiivisuuden kautta yhteisön rohkaisevaa voimaa unohtamatta.

Suvi Vainio (KTM, VTM, palvelumuotoilija, Brain-Based coach)

Olen Suvi Vainio ja rakastan kehittämistä, on sitten kyseessä käytäntöjen, johtamisen, palveluiden, tiimien tai yksilöiden kehittäminen. Teen asiakkailleni erilaisia toimeksiantoja, jotka vaihtelevat laajemmista kulttuurin nykytilan selvityksistä Head of People & Culture toimeksiantoihin, muutosta tai henkilöstön hyvinvointia tukeviin hankkeisiin, käytäntöjen luomiseen, kehittämiseen, palvelumuotoiluun ja sen soveltamiseen organisaatiossa, coachingiin tai esimerkiksi esimiestyötä kehittäviin valmennuksiin.

Osaamistaustani on mielenkiintoinen yhdistelmä kovia ja pehmeitä arvoja: neurotieteitä, digiä sekä ihmis- ja businessosaamista. Olen työskennellyt esimiestyön ja johtoryhmien, palveluiden kehittämisen ja HR-asioiden parissa yli 10-vuoden ajan erilaisissa organisaatioissa ja toimeksiannoissa jo reilusti yli kolmenkymmenen organisaation kanssa. Innostun erityisesti kasvuyrityksistä ja niistä organisaatioista, joihin voi luoda ja kehittää aidosti uutta. 

HR-päällikkönä, konsulttina ja coachina minua on kehuttu erityisesti asiantuntevuudesta, ihmislähtöisyydestä, selkeästä tavastani esittää ja jäsentää asiat ja tehdä ne ymmärrettäviksi. Työskentelyotteeni on ratkaisukeskeinen ja uskallan haastaa.  Työskentelyotettani on kuvattu mm. ”rennon jämäkkänä” ja sujuvana. Kaiken kaikkiaan olen valmentanut, mentoroinut, coachannut ja fasilitoinut satoja henkilöitä ja kymmeniä organisaatioita eri aihepiireistä.  Minulle on erityisen tärkeää, että voin tuottaa asiakkaille lisäarvoa ja mitattavia tuloksia ja saan ihmiset oivaltamaan uutta.

Ota yhteyttä, niin mietitään, että miten voin auttaa sinua tai organisaatiotasi!

Koulutus

 • VTM, Helsingin yliopisto, sosiaalipsykologia
 • KTM, Turun kauppakorkeakoulu
 • Restonomi YAMK, Laurea (palvelumuotoilu)

Lisäkoulutus

 • People-Driven Change Certificate, CCEA 01/21
 • Virtual Facilitation Tools and methods, Grape People 05/20
 • Employment law and employment matters, HR4 in 2019-2020
 • Lean Six Sigma Yellow Belt, Karelia amk 04/19
 • Brain-Based Coaching (ICF-accredited), Neuroleadership Group (7 months, 2018)

Työkokemus

Olen työskennellyt viime vuosina monipuolisissa ja laajoissa HR- ja kehittämistehtävissä Head of People & Culture, HR Manager, People Manager, HRD Manager, HR Partner sekä HR Konsultin rooleissa pääasiassa kasvuyritysten ja pörssiyhtiöiden kanssa.

Ennen yrittäjäksi ryhtymistä olen työskennellyt toimistopäällikkönä esimiesroolissa vastaten henkilöstö- ja taloushallinnosta vahvan kasvun organisaatiossa, Workforce Logicilla työskentelin yli viisi vuotta globaalisti mm. wellness comittee jäsenenä ja vastaten pörssiyhtiöiden alihankkijaverkostoista ja rekryistä sekä sitä ennen työskentelin konsulttina ja senior konsulttina HRD:n, laadun, prosessien, kulttuurin ja johtamisen kehittämisen parissa Ramboll Management Consultingissa. Tavoitteeni on tehdä asiat tehokkaammin ja ketterästi, nykyaikaisesti, mutta kuitenkin työntekijä- ja asiakaslähtöisesti.

Esimerkkejä aiemmista konsulttihankkeista

Olen työskennellyt erilaisten organisaatioiden kanssa pienistä kasvuyrityksistä globaaleihin pörssiyrityksiin ja julkisen sektorin organisaatioihin. Näitä erilaisia yritysasiakkaita on ollut konsulttiurallani jo reilusti yli kolmekymmentä. Teen jatkuvasti myös coachingia yksityisille- ja yritysasiakkaille.  Aikaisemmin toimin mentorina Suomen Sosiaalipsykologeissa, Suomen Mentoreissa sekä Value-Based Leadership ohjelmassa. Alla löytyy esimerkkejä toimeksiannoistani.

HR Partner/ People Manager/ Head of People 

  • Liiketoiminnan ja esimiesten tukeminen,
  • People & Performance toimintojen perustaminen ja kehittäminen
  • Ihmislähtöisten käytäntöjen luominen
  • Päivittäisten HR-tehtävien hoitaminen (kuten rekrytoinnit, osaamisen kehittäminen, suorituksen johtaminen ja palkitseminen, käytäntöjen ja arvojen jalkauttaminen, työhyvinvointi ja työkykyjohtaminen, lakisääteiset asiat)
  • People & Performance tiimin esihenkilönä toimiminen,
  • Nykyisen HR:n toimivuuden arviointi,
  • People strategian luominen ja johtoryhmätyö

HRD-Päällikkö / HR Konsultti

  • Muutosten tukeminen,
  • Arvojen ja mission luominen,
  • Organisaation, työhyvinvoinnin, käytäntöjen ja johtamisen kehittäminen, työntekijäkokemuksen kehittäminen
  • Mentorointiohjelmien kehittäminen tai osaamisen kehittämisen konseptit
  • Tiimityön kehittäminen
  • Uusien toimintatapojen tai kulttuurin rakentaminen
  • Palvelumuotoilua soveltavat kehityshankkeet kuten työntekijäkokemuksen kehittäminen
  • Fasilitaattorina toimiminen
  • Esimiesten tai henkilöstön valmennukset

Coaching / sparraus

  • Asiantuntijoiden tai esimiesten kehittäminen coachingin avulla
  • 360-arvioinnit
  • HR-Managerin sparraus tai mentorointi
  • Laatujohtaminen (EFQM/CAF mallin mukainen kehittäminen organisaatioissa)

Researcher

  • Selvitykset toimivuudesta ja kehitystarpeista
  • Työhyvinvointitutkimusten laatiminen ja toteuttaminen sekä purut,
  • Esimiestyötä tukevat tutkimukset,
  • Muut kyselytutkimukset

Viimeisimmät valmennukset ja luennot:

 • Palautekulttuurin luominen
 • Työntekijäkokemus ja työntekijäymmärrys
 • Työyhteisön kehittäminen
 • Ajan hallinta - miten kesyttää kaaos?
 • Ihmislähtöinen johtajuus
 • Työyhteisötaidot: tunneäly ja työyhteisön ongelmatilanteet
 • Valmentava johtajuus
 • Positiivinen viestintä ja positiivinen psykologia
 • HR Palvelumuotoilu
 • Esimiehen voimavarat ja jaksaminen
 • Hyvän esimiehen ominaisuudet
 • Itsensä johtaminen

Ennen yrittäjäksi ryhtymistä olen työskennellyt mm. HR-tehtävissä, toimistopäällikkönä, konsulttina sekä avainasiakaspäällikkönä/ohjelmapäällikkönä suurasiakkaiden parissa.

Palautteita luennoista ja valmennuksista

”Kiitos vielä todella mielenkiintoisesta tilaisuudesta! Sain paljon ajateltavaa aiheen ympäriltä” ”Hyvä tiivis paketti, kouluttaja miellyttävä!” ”Ruusut Suville, jonka esiintymistyyli ja tapa oli todella miellyttävä” ”Kouluttaja tosi innostava” "Ruusuja päivästä. Suvi oli tosi asiallinen ja jämäkkä. Keskusteluakin syntyi kiitettävästi ja se ei rönsyillyt." "Osaava kouluttaja teki kurssista mielenkiintoisen ja hyödyllisen. Käytännön asioita pohdittiin yhdessä ja työmenetelmiin saatiin selkeyttä. Tällaisia kursseja toivoisi enemmänkin eri aiheista." "Kouluttaja oli tosi mukava ja kannustava" "Jaksamisen ja työhyvinvoinnin merkitys korostui. Oli huippuhienoa tavata kasvotusten samaa työtä tekeviä henkilöitä eri puolelta Suomea. Ihana kouluttaja!" "Suvin esitystä oli mukava kuunnella; selkeä esitys, joka pysyi aikataulussa" "Tällaista palvelu- ja asennekoulutusta ehdottomasti koko väelle mahdollisuuksien mukaan!" "Workshop oli tosi selkeä ja mielenkiintoinen. Sai hyviä ajatuksia ja työkaluja oman työn kehittämiseen. Erittäin tarpeellista välillä pysähtyä pohtimaan omia työtehtäviään ja miettimään, miten niitä voisi tehdä paremmin/helpommin/tehokkaammin. Kiitos!"

Artikkeleja Suvista

Hyvä Esimies johtaa, Kauppalehden "War for Talent liite" 14/05/2018

Toimenkuva joustaa, työntekijä pysyy