Stressireaktiot ovat alitajuisia toimintamalleja, joita voimme opetella ratkaisemaan ja lievittämään. Stressi on luonnollinen osa elämäämme, mutta jos stressiä on liikaa, liian usein tai se on kroonistunut stressin positiiviset vaikutukset kääntyvät negatiivisiksi.

Asiantuntijatyössä ja johtotehtävissä henkinen eli mentaalinen hyvinvointi korostuu. Henkinen hyvinvointi näkyy arjessa elämän mielekkyytenä, hallittavuutena sekä mielen kirkkautena ja virkeänä olona. Henkisen hyvinvoinnin valmennusten avulla on mahdollista lisätä omaa itsetuntemusta, motivaatiota, stressinhallintataitoja ja voimavaroja. Kasvanut henkinen hyvinvointi heijastuu töissä mm. parempana päätöksenteko- ja keskittymiskykynä, luovuutena, matalampina stressitasoina, laadukkaampana unena ja parempana työssä jaksamisena lisäten näin myös läsnäoloa ja tuottavuutta työssä.