Henkilökohtaista coachingia ja uraohjausta

Coaching auttaa selvittämään omaa ajattelua ja päämääriä ja tekee ne kirkaammiksi. Se soveltuu mm. oman kehittymisen tueksi, elämäntavan muutoksiin tai tavoitteiden saavuttamiseen. Coaching tavoitteet voivat liittyä esimerkiksi työn- ja vapaa-ajan tasapainoon, ajan hallintaan, elämänhallintaan, työroolin muutokseen, irtisanomistilanteisiin, esimiehenä tai työroolissa kehittymiseen, urakehitykseen.


Image
Image
Image

Brain-Based Coaching


Olen perehtyneet aivojen ja mielen toimintaan ja tarjoan neurotieteisiin ja aivojen toimintaan pohjautuvaa, ratkaisukeskeistä  Brain Based coachingia.

Brain-based coaching perustuu neurotieteisiin ja sen avulla on saatu aikaan hyviä tuloksia maailmanlaajuisesti elämänmuutosten toteuttamisessa. Brain-based coachingissa suosistus on 12 coaching sessiota n. parin viikon välein, mikäli halutaan saada aikaan pysyviä muutoksia elämäntavoissa. Kuitenkin jo 4-6 coachingin sessiolla saadaan hyötyjä aikaan. Yhden coaching session hinta on 180 euroa/h. Kolmen session tarjoushinta on 500 eur. 

Hyvä coaching prosessi on oppimiskokemus, jossa henkilön itsetuntemus ja tapa ajatella asioita ja saavuttaa tavoitteita kehittyy. Alla muutamia coachingin hyötyjä: 

 • oman potentiaalin ja voimavarojen
  löytäminen
 • parempi työssä suoriutuminen ja tuloksellisuus
 • paremmat valmiudet esimiestyöhön
 • tehostunut tiimityö
 • parempi tasapaino työn ja vapaa-ajan välillä
 • ajattelu- ja ongelmanratkaisutaitojen
  kehittyminen
 • kokonaisvaltainen kehittyminen ja
  itsetuntemuksen kehittyminen
 • työhyvinvoinnin lisääntyminen
 • henkilöstön parempi sitoutuminen
 • parempi hyvinvointi

Voit lukea lisää coachingista ICF Finlandin sivuilta.

Miten työskentelemme?

  1. Soita ja kysy prosessista tai meilaa ja kerro tilanteestasi. Se ei sido sinua mihinkään. Mietään sinun tilanteeseen parasta vaihtoehtoa ja annan tarjouksen. 
  2. Ensimmäinen sessio on usein hieman pidempi. Käymme läpi prosessin ja kerron vielä menetelmistä. Ensimmäisessä sessiossa käymme kuitenkin jo läpi myös sinun tilannettasi
  3. Jatkamme työskentelyä yhdessä sovituissa sessioissa, jotka voidaan järjestää etänä iltaisin tai viikonloppuisin. 

Image
Henkilökohtainen coaching

Uracoaching

Image
Henkilökohtainen Coaching

Tavoitteet

Image
Henkilökohtainen coaching

Kehittyminen

Palautteita


 • Marika

  48 vuotta
  KTM, Key Account Manager

  Odotin couchaukselta mahdollisuutta miettiä omia valintojani työuraani liittyen ja halusin tarkastella omaa elämää ja löytää uuden tavan kehittää omaa ajatteluani. Couchaus auttoi minua kirkastamaan uratavoitteeni lisäksi myös muita kuin uraan liittyviä tavoitteita ja tavoitteet elivät matkan varrella elämäntilanteen muutoksen mukana. Pidin Suvin tavasta haastaa ja kyseenalaistaa ja saada minut ajattelemaan uudella tavalla etenkin solmukohdissa. Hän auttoi minua konkretisoimaan tavoitteeni ja sitä kautta ne alkoivat näkyä todellisina muutoksina ja muutos kantaa hedelmää vielä pitkään.


  Marika

  48 vuotta
  KTM, Key Account Manager

  Odotin couchaukselta mahdollisuutta miettiä omia valintojani työuraani liittyen ja halusin tarkastella omaa elämää ja löytää uuden tavan kehittää omaa ajatteluani. Couchaus auttoi minua kirkastamaan uratavoitteeni lisäksi myös muita kuin uraan liittyviä tavoitteita ja tavoitteet elivät matkan varrella elämäntilanteen muutoksen mukana. Pidin Suvin tavasta haastaa ja kyseenalaistaa ja saada minut ajattelemaan uudella tavalla etenkin solmukohdissa. Hän auttoi minua konkretisoimaan tavoitteeni ja sitä kautta ne alkoivat näkyä todellisina muutoksina ja muutos kantaa hedelmää vielä pitkään.


 • Marika

  48 vuotta
  KTM, Key Account Manager

  Odotin couchaukselta mahdollisuutta miettiä omia valintojani työuraani liittyen ja halusin tarkastella omaa elämää ja löytää uuden tavan kehittää omaa ajatteluani. Couchaus auttoi minua kirkastamaan uratavoitteeni lisäksi myös muita kuin uraan liittyviä tavoitteita ja tavoitteet elivät matkan varrella elämäntilanteen muutoksen mukana. Pidin Suvin tavasta haastaa ja kyseenalaistaa ja saada minut ajattelemaan uudella tavalla etenkin solmukohdissa. Hän auttoi minua konkretisoimaan tavoitteeni ja sitä kautta ne alkoivat näkyä todellisina muutoksina ja muutos kantaa hedelmää vielä pitkään.


  Marika

  48 vuotta
  KTM, Key Account Manager

  Odotin couchaukselta mahdollisuutta miettiä omia valintojani työuraani liittyen ja halusin tarkastella omaa elämää ja löytää uuden tavan kehittää omaa ajatteluani. Couchaus auttoi minua kirkastamaan uratavoitteeni lisäksi myös muita kuin uraan liittyviä tavoitteita ja tavoitteet elivät matkan varrella elämäntilanteen muutoksen mukana. Pidin Suvin tavasta haastaa ja kyseenalaistaa ja saada minut ajattelemaan uudella tavalla etenkin solmukohdissa. Hän auttoi minua konkretisoimaan tavoitteeni ja sitä kautta ne alkoivat näkyä todellisina muutoksina ja muutos kantaa hedelmää vielä pitkään.


 • Marika

  48 vuotta
  KTM, Key Account Manager

  Odotin couchaukselta mahdollisuutta miettiä omia valintojani työuraani liittyen ja halusin tarkastella omaa elämää ja löytää uuden tavan kehittää omaa ajatteluani. Couchaus auttoi minua kirkastamaan uratavoitteeni lisäksi myös muita kuin uraan liittyviä tavoitteita ja tavoitteet elivät matkan varrella elämäntilanteen muutoksen mukana. Pidin Suvin tavasta haastaa ja kyseenalaistaa ja saada minut ajattelemaan uudella tavalla etenkin solmukohdissa. Hän auttoi minua konkretisoimaan tavoitteeni ja sitä kautta ne alkoivat näkyä todellisina muutoksina ja muutos kantaa hedelmää vielä pitkään.


  Marika

  48 vuotta
  KTM, Key Account Manager

  Odotin couchaukselta mahdollisuutta miettiä omia valintojani työuraani liittyen ja halusin tarkastella omaa elämää ja löytää uuden tavan kehittää omaa ajatteluani. Couchaus auttoi minua kirkastamaan uratavoitteeni lisäksi myös muita kuin uraan liittyviä tavoitteita ja tavoitteet elivät matkan varrella elämäntilanteen muutoksen mukana. Pidin Suvin tavasta haastaa ja kyseenalaistaa ja saada minut ajattelemaan uudella tavalla etenkin solmukohdissa. Hän auttoi minua konkretisoimaan tavoitteeni ja sitä kautta ne alkoivat näkyä todellisina muutoksina ja muutos kantaa hedelmää vielä pitkään.


 • Marika

  48 vuotta
  KTM, Key Account Manager

  Odotin couchaukselta mahdollisuutta miettiä omia valintojani työuraani liittyen ja halusin tarkastella omaa elämää ja löytää uuden tavan kehittää omaa ajatteluani. Couchaus auttoi minua kirkastamaan uratavoitteeni lisäksi myös muita kuin uraan liittyviä tavoitteita ja tavoitteet elivät matkan varrella elämäntilanteen muutoksen mukana. Pidin Suvin tavasta haastaa ja kyseenalaistaa ja saada minut ajattelemaan uudella tavalla etenkin solmukohdissa. Hän auttoi minua konkretisoimaan tavoitteeni ja sitä kautta ne alkoivat näkyä todellisina muutoksina ja muutos kantaa hedelmää vielä pitkään.


  Marika

  48 vuotta
  KTM, Key Account Manager

  Odotin couchaukselta mahdollisuutta miettiä omia valintojani työuraani liittyen ja halusin tarkastella omaa elämää ja löytää uuden tavan kehittää omaa ajatteluani. Couchaus auttoi minua kirkastamaan uratavoitteeni lisäksi myös muita kuin uraan liittyviä tavoitteita ja tavoitteet elivät matkan varrella elämäntilanteen muutoksen mukana. Pidin Suvin tavasta haastaa ja kyseenalaistaa ja saada minut ajattelemaan uudella tavalla etenkin solmukohdissa. Hän auttoi minua konkretisoimaan tavoitteeni ja sitä kautta ne alkoivat näkyä todellisina muutoksina ja muutos kantaa hedelmää vielä pitkään.

1 2 3 4