Miten luoda kasvun asennetta tukeva organisaatiokulttuuri?

Suvi Vainio Aivot ja ajattelu, coaching, Esimiestyö, Moderni HR, organisaatiomuutos, palvelumuotoilu Leave a Comment

Kirjoitin keväällä kasvun asenteesta eli growth mindsetista. Kasvun asenteesta voi hyötyä lähes alalla kuin alalla. Erityisen merkittävää se on myynnissä ja innovatiivisissa asiantuntijayrityksissä. Ja pidetään faktat faktana. Yritykset ovat olemassa tuottaakseen omistajilleen voittoa.

Esittelen tässä blogitekstissä neljä tärkeintä kasvun asennetta rakentavaa asiaa, joita ovat 1) johtajien asenne, 2) luottamus, 3) epäonnistumisista oppiminen ja 4) haastaminen.

1) Kasvun asenne vai johtajien asenne?

Kun lähdetään luomaan uutta organisaatiokulttuuria, on ensin varmistettava, että johto on sitoutunut uuteen ajattelutapaan. Heidän pitää omaksua ja tukea kasvun asennetta omilla asenteillaan ja teoillaan. Jos johto ei sitoudu, niin todennäköisesti muukaan organisaatio ei sitoudu. 

Onko kasvun asennetta ja kulttuuria pohdittu johtoryhmässä ja näkyykö se osana organisaation visiota, strategiaa ja käytäntöjä? Vision tulee motivoida kohti muutosta. Pohtikaa yhdessä HR:n ja johdon kanssa toivottu käyttäytyminen, joka heijastuu asennemuutoksena teidän organisaatioissanne. Pohtikaa mittareita ja päivittäkää työroolit ja vastuut sisältämään kasvun asennetta tukevia käyttäytymismalleja. Päivittäkää palkitsemismallit tukemaan muutosta.

Jos toimit esimiehenä tai kehittäjänä, niin aloita sitten itsestäsi. Oletko omaksunut kasvun asenteen ja noudatatko sitä jo omassa arjessasi ja tunnistatko, miten se näkyy teoissasi? Jos vastasit kieltävästi, on epätodennäköistä, että voisit uskottavasti luoda kasvun asennetta työpaikalle. Jokainen esimiehen sana ja teko sisältää viestin. Ne ovat arvostelevia tai kehittymistä tukevia. Esimies toimii esikuvana, jonka käyttäytymistä tarkkaillaan ja joka asettaa esimerkin muille. Johtaja ei ole uskottava, jos yhdessä sovitut periaatteet eivät näy ajattelussa ja tavassa tehdä asioita.

2) Luottamuksen rakentaminen

Kasvun asenteen omaava kulttuuri vaatii onnistuakseen luottamusta. Luottamus on johdolle tärkein ja vaikein asia saavuttaa työyhteisössä. Sen voi menettää hetkessä eikä sitä enää lunasteta niin helposti takaisin. 

Ihmiset luottavat enemmän oikeudenmukaisiin, ystävällisiin ja tasapainoisiin esimiehiin. Esimies, joka muuttaa kantaansa usein, ailahtelee ja on epävarma, ei herätä luottamusta työyhteisössään. Luottamuksen rakentaminen on myös vaikeaa, jos ei tunne työntekijöitä ja heidän tavoitteitaan. Tässä osaava HR voi jälleen auttaa mm. työntekijäymmärrystä lisäävin menetelmin.

Mitkä ovat omat ja organisaation arvot ja miten ne näkyvät päivittäisessä työssä? Miten esimiehet noudattavat organisaation periaatteita ja pysyvätkö viestit ja ihmisiin sovelletut käytännöt yhdenmukaisina ja reiluina? Luottamusta on vaikea rakentaa, jos ihmiset ovat puolustuskannalla ja varuillaan. 

3) Epäonnistumiset ja niistä oppimisen kulttuuri

Epäonnistuminen voi kääntyä menestykseksi, jos siitä osataan oppia. Kasvun asennetta vaalivissa yrityksissä kannustetaan kokeiluihin, vaikka tiedetään, ettei osa niistä tuota mitään. Työntekijöistä voidaan palkita kokeilemisesta ja siitä, että he ovat oppineet jotain hyödyllistä, vaikkei projekti saavuttaisi tavoitteitaan. 

Kasvun asenteeseen kuuluvat myös epäonnistumiset. Pitäkää huoli siitä, että epäonnistumisia tuodaan esiin yhdessä positiivisessa hengessä ja niistä opitaan. Epäonnistumisten läpikäyminen voi olla osa kuukausirutiineja tai niiden purkamiseen voidaan käyttää myös apuna ulkopuolisen vetämiä workshoppeja.

4) Haastaminen

Virheiden ja epäonnistumisen pelko ja tiukat aika- tai budjettirajat estävät ihmisiä kokeilemasta uusia ratkaisuja. Valmentavan johtajuuden periaatteet tukevat hyvin kasvun asenteen tukemista. Opetelkaa haastamaan toisianne positiivisesti ja kannustavasti ja kokeilkaa uusia tapoja tehdä. Voitte esimerkiksi sopia, että jokainen tiimissä testaa jotain uutta, itselleen haastavaa ja voitte jakaa kokemuksia yhdessä. Luokaa yritykseenne coaching kulttuuri.

Haluatko apua kasvun kulttuurin luomisessa? Palkkaa HR-ammattilainen auttamaan valmentavan johtajuuden tai uuden kulttuurin rakentamista. Diwello sparraa ja fasilitoi arvotyöskentelyä, auttaa uusien käytäntöjen kehittämisessä ja luomisessa, käyttäytymisen muutoksessa ja valmentavan johtajuuden kehittämisessä sekä auttaa rakentamaan in-house coaching kulttuuria. Teemme myös esihenkilöiden ja yksilöiden coachingia.

Coaching ei ole helppoa ja vaatii satoja tunteja työtä ja harjoittelua kuten mikä tahansa asia. Hyvä coach osaa haastaa ja kyseenalaistaa ajattelua ja auttaa esimiehiä kehittymään. Ota yhteyttä, niin jutellaan lisää!

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.