Miksi työnantajan kannattaa panostaa työntekijöiden kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin?

Suvi Vainio Hyvinvointiohjelma, Kokonaisvaltainen hyvinvointi Leave a Comment

Hyvinvointi aiheena on ollut nouseva trendi jo usean vuoden ajan ja erilaiset hyvinvointisovellukset ja valmennukset ovat nostaneet suosiotaan. Suomessakin hyvinvointitrendi näkyy kuluttajarajapinnassa, mutta vielä maltillisemmin osana työyhteisöjä.

Hyvinvointi ja kokonaisvaltainen hyvinvointi

Englannin kielessä erotellaan termit wellness, joka viittaa fyysiseen kuntoon sekä wellbeing, joka viittaa kokonaisvaltaisempaan hyvinvointiin. Suomen kielessä nämä molemmat termit käännetään käsitteellä ”hyvinvointi” ja usein puhummekin hyvinvoinnin edistämisestä liikunnan avulla. Kyse on kuitenkin kahdesta täysin erillisestä, vaikkakin hieman päällekkäisestä asiasta.

Fyysinen hyvinvointi on tärkeä osa meitä, mutta se on vain yksi pala hyvinvointia. Ihminen on kokonaisuus ja sosiaalinen ja emotionaalinen tila ja ympäristö sekä henkinen hyvinvointi vaikuttavat myös suuresti siihen, kuinka voimme ja suoriudumme työssä. Masennuksesta kärsivä ei jaksa tavata ystäviä tai liikkua. Samoin käy silloin, jos koemme emotionaalisia vastoinkäymisiä kuten ihmissuhdeongelmia tai menetyksiä. Ei ole järkevää aloittaa kunnon kohottamisesta, jos ensin pitää työstää emotionaalista tai henkistä puolta.

Kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ohjelmat

Yhdysvallat ja Kanada ovat edelläkävijöitä työntekijöille suunnattujen hyvinvointiohjelmien suunnittelussa ja hyödyntämisessä. SHRM 2017 Employee Benefits Reportin mukaan lähes 59 % yhdysvaltalaisista yrityksistä tarjoaaa jonkinlaisen hyvinvointiohjelman ja 53 % yrityksistä haluaa luoda terveyttä ja hyvinvointia tukevan kulttuurin. Myös Suomessa edelläkävijäyritykset ovat lähteneet vähitellen mukaan tähän trendiin ja ennustamme, että vauhti kiihtyy tulevaisuudessa.

Kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ohjelmat huomioivat hyvinvoinnin laajasti ja voivat pitää sisällään fyysisiä harjoitteita, mutta myös sosiaalista ja henkistä hyvinvointia lisääviä osioita, kuten stressin poistamista, tunne-elämän tai ihmissuhdetaitojen kehittämistä tai itsensä johtamista ja tietoista läsnäoloa. Kokonaisvaltaisten ohjelmien luomisessa keskeistä on myös ihmisten käyttäytymisen ja motivaatiotekijöiden ymmärtäminen sitoutumisen ja motivaation lisäämiseksi.

Hyvinvointiohjelmien hyötyjä

Hyvinvointiohjelmiin kannattaa panostaa, sillä ne tuovat mitattavia hyötyjä työnantajille. Jopa 88 % hyvinvointiohjelman laatineista organisaatioista pitivät hyvinvointiohjelmaa erittäin tai hyvin tehokkaana tapana kehittää työntekijöiden terveyttä ja 77 % organisaatioista koki hyvinvointiohjelman tehokkaana tapana vähentää terveyskustannuksia (SHRM 2016 Strategic Benefits Survey—Wellness Initiatives).

Me Diwellossa haluamme edistää erityisesti työntekijöiden kokonaisvaltaista hyvinvointia huomioimalla terveyden eri osa-alueet ja käyttäytymistieteellisen tiedon. Uskomme, että pysyviä muutoksia saadaan aikaan yksilöllisyyden, henkilökohtaisten ohjelmien ja sitoutumisen avulla. Kun työnantaja antaa työntekijöiden keskittyä niihin hyvinvoinnin alueisiin, joissa he tarvitsevat eniten tukea ja jotka ovat heille merkityksellisiä, saadaan aikaan pysyvämpia tuloksia ja kustannushyötyjä yrityksiin.

Share this Post

Tietoa kirjoittajasta

Suvi Vainio

Twitter

Autan organisaatioita kehittämään ihmiskeskeisiä HR- ja johtamiskäytäntöjä, halutun organisaatiokulttuurin ja sujuvoitan yritysten arkea toimimalla vuokra HR-päällikkönä tai HR-konsulttina kasvuyrityksissä.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.