Kasvun asennetta ja tuloksia


Yhä useampi organisaatio ja esimies on tutustunut coachingiin ja havainnut sen hyödyt. Me Diwellossa olemme perehtyneet aivojen ja mielen toimintaan ja tarjoamme neurotieteisiin ja aivojen toimintaan pohjautuvaa, ratkaisukeskeistä  Brain Based coachingia. Prosessi on yli viidentoista vuoden kehitystyön tulos ja perustuu tieteeseen lisäksi käytännön kehittämistyöhön. Tilatessasi Brain Based coachin voit olla varma, että henkilö on perehtynyt myös aivojen ja mielen toimintaan liittyvää teoriaan, joka kuuluu osaksi coach sertifiointia.

Fasilitoimme myös työpajoja. Tavoitteena voi olla asioiden oivalluttaminen ja kehitystoimenpiteiden laatiminen, kasvun mindsetin luominen, vision ja arvojen luominen tai tavoitteisiin pääseminen vahvistamalla kasvuun vaadittavaa asennetta ja yhteistä ajattelumallia.

Mikä vaihtoehto sopii parhaiten tarpeisiinne?


1In-House coach
Välillä neutraali ulkopuolinen henkilö on parempi keskustelukumppani kuin oma esihenkilö tai tiimin jäsen. Coachin voivat varata ennalta sovittuna ajankohtana henkilöt, jotka sillä hetkellä haluavat kehittää ajatteluaan jonkin ajankohtaisen aiheen ympärillä kuten asiakascasen, asioiden priorisoinnin, ristiriitojen tai energiaa vievän asian ympärillä. Jo 30 min coachaus ammattilaisen kanssa nostaa motivaatiota ja selkeyttää ajattelua huimasti.

2Fasilitoidut työpajat 
Tarvitsetko fasilitaattorin kehittämistyöpajaanne tai etäsessioon? Tai haluaisitko sparrata ammattilaisen kanssa erilaisista fasilitoinnin menetelmistä ja työkaluista sekä siitä, mikä parhaiten voisi tukea teidän tilannettanne? Fasilitoidut työpajat sopivat myös johtamisen kehittämisen malliksi. Lue vinkkimme etäfasilitointiin täältä.

3Esimiesten tai yksilöiden coaching
Neuropohjainen coaching voidaan toteuttaa myös pidempinä yksilöprosesseina. Lue lisää Brain-Based coachingista täältä

4Johtamisen kehittäminen 
Halutaan jakaa henkilökohtaisia johtamishaasteita ja oppia niistä yhdessä. Valmennusta ja fasilitointia yhdistävät työpajat soveltuvat tähän tarkoitukseen erinomaisesti. Lue  lisää johtamisen kehittämisestä täältä


1) Business Coaching: Henkilökohtaisen suoriutumisen tukemiseen ja motivaation lisäämiseen. Soveltuu erinomaisesti myös yrittäjille kasvun mindsetin luomiseen

2) Behavioral coaching: Työyhteisössä on työntekoa häiritseviä ristiriitoja, joiden ratkaisemiseen käytetään apuna coachia tai autetaan henkilöä luomaan uusia tapoja/rutiineja työssä tai vapaa-ajalla. Sopii erinomaisesti myös muutostilanteisiin ja muutostukeen.

3) Uracoaching: Henkilö on siirtymässä uuteen työrooliin tai haluaa selkiyttää uratavoitteitaan. Urcoaching tukee muutoksessa ja auttaa lisäämään motivaatiota ja sitoutumista

4) Ratkaisukeskeinen coaching: Coaching-apua halutaan kaikkien saataville joustavasti silloin, kun tarve on akuutti (In-house coach toimistolla esim. perjantaisin tai etäcoaching sessiot sovittuina päivinä) 

Coaching hyötyjä

Hyvä coaching prosessi on oppimiskokemus, jossa henkilön itsetuntemus ja tapa ajatella asioita ja saavuttaa tavoitteita kehittyy. Alla muutamia coachingin hyötyjä: 

  • oman potentiaalin ja voimavarojen
   löytäminen
  • parempi työssä suoriutuminen ja tuloksellisuus
  • paremmat valmiudet esimiestyöhön
  • tehostunut tiimityö
  • parempi tasapaino työn ja vapaa-ajan välillä
  • ajattelu- ja ongelmanratkaisutaitojen
   kehittyminen
  • kokonaisvaltainen kehittyminen ja
   itsetuntemuksen kehittyminen
  • työhyvinvoinnin lisääntyminen
  • henkilöstön parempi sitoutuminen
  • parempi hyvinvointi

  Voit lukea lisää coachingista ICF Finlandin sivuilta.

                                                                    

  Kehitä henkilöstöä tai itseäsi coachingin tai fasilitoinnin avulla ja näe tulokset !

   Odotin couchaukselta mahdollisuutta miettiä omia valintojani työuraani liittyen ja halusin tarkastella omaa elämää ja löytää uuden tavan kehittää omaa ajatteluani. Couchaus auttoi minua kirkastamaan uratavoitteeni lisäksi myös muita kuin uraan liittyviä tavoitteita ja tavoitteet elivät matkan varrella elämäntilanteen muutoksen mukana. Pidin Suvin tavasta haastaa ja kyseenalaistaa ja saada minut ajattelemaan uudella tavalla etenkin solmukohdissa. Hän auttoi minua konkretisoimaan tavoitteeni ja sitä kautta ne alkoivat näkyä todellisina muutoksina ja muutos kantaa hedelmää vielä pitkään.Marika, 48-vuotta, KTM, Key Account Manager
   Lämpimät suositteluni Suville! Oma puolen vuoden coaching-matkani ei olisi voinut ajoittua yhtään oivallisemmin, ja olen saanut prosessista paljon voimaa projekteihini ja ymmärtänyt entistä paremmin omia arvojani ja tavoitteitani.Helen, 37-vuotta, FM, Back Office and Project Coordinator
   Lämpimästi suosittelen! Suvilla on hieno ja osaava tyyli lähestyä coachattavaa arvojen ja vahvuuksien määrittelyn näkökulmasta. Perinpohjainen arvopohdinta luo tärkeän pohjan tavoitteiden kirkastamiselle uranäkökulmasta ja ennen kaikkea isossa kuvassa, kaikilla muillakin elämän osa-alueilla.Juha, 35-vuotta KTM

   Suvi Vainio (KTM, VTM) , sertifioitu Brain Based Coach


   Olen Brain-Based coachingiin perehtynyt sosiaalipsykologi ja kauppatieteen maisteri, jonka tausta on ihmisten ja organisaatioiden kehittämisessä. Ihmisten ja organisaatioiden kehittäminen on intohimoni ja haluan auttaa ihmisiä saavuttamaan uusia tavoitteita, kehittymään ja voimaan paremmin. Olen henkilönä määrätietoinen ja tavoitteellinen ja autan myös muita onnistumaan.  Olen erikoistunut coachaamaan erityisesti esimiehiä, yrittäjiä ja asiantuntijoita. On ollut ihanaa nähdä miten olen voinut auttaa yksilöitä lisäämään itsetuntemusta ja saavuttamaan tavoitteitaan.

   Valmentajana ja coachina minua on kehuttu erityisesti selkeästä tavastani esittää ja jäsentää asiat ja tehdä ne ymmärrettäviksi, asiantuntevuudesta sekä ihmislähtöisyydestä. Työskentelyotteeni on ratkaisukeskeinen ja uskallan haastaa.  Sitä on kuvattu mm. ”rennon jämäkkänä”. Olen työskennellyt erilaisten organisaatioiden kanssa start upeista pörssilistattuihin organisaatioihin ja niin yksityisellä kuin julkisella puolella. Coachatessa noudatan SCY:n eettisiä periaatteita ja keskustelut ovat 100 % luottamuksellisia. Lue lisää minusta täällä.

   Luotamme menetelmän toimivuuteen. Tarjoamme rahat takaisin 100 %, jos et ole jostain syystä tyytyväinen coaching sessioosi tai haluat jättää kokonaisuuden kesken alkutapaamisen jälkeen.

   Verkostostamme löytyy myös muita Brain-Based Coachingiin perehtyneitä ammattilaisia.