Tutkimusten mukaan esimiehen toiminta on tärkeä tekijä siinä miten ihmiset suoriutuvat ja miten he voivat työssään. Valmennukset ovat vuorovaikutteisia oppimistilanteita ajankohtaisista aiheista. Valmennukset eivät ainoastaan anna tietoa, vaan pyrkivät oivalluttamaan osallistujia ja herättämään keskustelua mielenkiintoisten alustusten avulla. Kokenut valmentajamme on vetänyt useita kymmeniä koulutuksia yhteensä yli 1000 henkilölle, joista puolet esimiesvalmennuksia. Ideaalinen ryhmäkoko on 5-30 osallistujaa. Hinnat alkaen 1500 eur + alv / koulutuspäivä. Pyydä tarjous

Esimerkkipalaute:

Esimerkkejä sisältöalueista:

Ensimmäistä kertaa esimiehenä

Käydään keskustellen läpi hyvän esimiehen ominaisuudet ja johtamisen osa-alueet. Päivän aikana käsitellään erityisesti tasalaatuinen esimiestyö, avoin viestintä,  luottamuksen rakentaminen, erilaiset ihmistyypit ja esimiehen persoona. Keskustellaan myös valmennukseen osallistuvia askarruttavista asioista. Valmennukseen voidaan yhdistää yrityksen kannalta keskeisimpiä osa-alueita ja olemassa olevia käytäntöjä. 

Tunteiden johtaminen: Hankalat ja haastavat tilanteet esimiestyössä

Alisuoriutuminen ja työmotivaation puute tulevat kalliiksi organisaatiolle. Valmennuksessa käydään läpi luonteenpiirteitä, tunteiden käsittelyä, ristiriitatilanteita ja niiden hoitamista ammattitaitoisesti.

Esimiestaitojen / johtoryhmätyön nykytila ja kehittäminen

Tässä valmennuspaketissa kartoitetaan kyselyn avulla anonyymisti johtoryhmätyön tai esimiestyön nykytilaa. Valmennus keskittyy haastekohtiin ja lisäksi mietitään yhdessä kehittämistoimenpiteitä

Strategian johtaminen ja viestintä: vision ja arvojen luominen ja jalkauttaminen

Miten strategiaa kannattaa laatia ja miten henkilöstö osallistetaan prosessiin?

Osaamisen moderni johtaminen

Mikä erilaisia ihmisiä motivoi, miten palkita ja luoda kehittymispolkuja?

Työhyvinvoinnin ja innostavan kulttuurin johtaminen

Keinoja lisätä työhyvinvointia ja osallistaa henkilöstöä

Muutoksen johtaminen

Mitkä asiat usein epäonnistuvat muuksessa? Mitä muutoshankkeen läpiviennissä kannattaa huomioida? Muutoksen vaiheet, yksilö muutoksessa, muutosviestintä

HR palvelumuotoilu 

Miten lähden kehittämään HR toimintaa tai organisaation käytäntöjä palvelumuotoilua hyödyntäen

Moderni tapa rekrytoida ja työnantajaimagon kehittäminen

Rekrytointien huolellinen hoitaminen luo aina mielikuvaa yrityksestä.

Palaute johtamisen välineenä: palautteen antaminen ja varhainen puuttuminen

Miten antaa tehokkaasti positiivista palautetta ja miten antaa negatiivinen palaute rakentavasti?  Kuuntelun taito, varhainen puuttuminen

Valmentava johtajuus

Valmentava johtajuus on moderni ja osallistava tapa johtaa. Esimies luottaa tiimiläisiinsä ja auttaa heitä selviytymään arjen haasteista coachaavalla otteella.

Tiimityön kehittäminen

Miten ryhmädynamiikkaa ja luottamusta voidaan kehittää tiimissä? Valmennus voidaan toteuttaa koko tiimille tai esimiesvalmennuksena. Valmennukseen voidaan yhdistää myös tiimin toimintaa mittaava kysely

Tehokas viestintä - Miten viestin tehokkaammin? 

Viestintä on yleisin työyhteisöjen pullonkaula. Mikä on oma vuorovaikutustyylini? Korkea ja matala status ja statuksen nostaminen ja laskeminen. Non-verbaaliviestintä. Tehokas sähköpostiviestintä. Valmennus voidaan toteuttaa henkilöstölle tai esimiehille.

Luottamuksen rakentaminen ja positiivinen viestintä

”Kiitos vielä todella mielenkiintoisesta tilaisuudesta! Sain paljon ajateltavaa aiheen ympäriltä” ”Hyvä tiivis paketti, kouluttaja miellyttävä!” ”Ruusut Suville, jonka esiintymistyyli ja tapa oli todella miellyttävä” ”Kouluttaja tosi innostava” "Ruusuja päivästä. Suvi oli tosi asiallinen ja jämäkkä. Keskusteluakin syntyi kiitettävästi ja se ei rönsyillyt." "Osaava kouluttaja teki kurssista mielenkiintoisen ja hyödyllisen. Käytännön asioita pohdittiin yhdessä ja työmenetelmiin saatiin selkeyttä. Tällaisia kursseja toivoisi enemmänkin eri aiheista." "Kouluttaja oli tosi mukava ja innostava" "Jaksamisen ja työhyvinvoinnin merkitys korostui. Oli huippuhienoa tavata kasvotusten samaa työtä tekeviä henkilöitä eri puolelta Suomea. Ihana kouluttaja!"