Yrityksen kasvaessa pienestä isommaksi, tulee myös johtamisen muuttua. Se johtamisen tapa, joka toimi yrityksen alkuvaiheessa saattaa muodostua pullonkaulaksi kasvulle myöhemmissä vaiheissa. Myös ison osaston johtaminen asettaa erilaisia osaamistarpeita verrattuna pienen tiimin johtamiseen. Sparraamme ja valmennamme yrityksen johtoa ja esihenkilöitä kehittämään johtamista kasvun tueksi ja autamme kehittämään työhyvinvointia tukevia käytäntöjä. Yritys saa käyttöönsä sosiaalipsykologisen osaamisemme käyttäytymisen muutoksesta sekä laajan kokemuksen eri yritysten käytännöistä.

Tulemme myös mielellämme puhumaan ajankohtaisista esimiestyön tai HR:n trendeistä ja erilaisista työhyvinvoinnin teemoista esimiehille, tiimeille tai koko henkilöstölle.

Mikä vaihtoehto sopii parhaiten tarpeisiinne?


1Johtamisen tai tiimin arviointi  Arviointeihin sisältyy sähköinen johtoryhmätyön, tiimin tai esimiestyön itsearviointi (360 arviointi, laatutyöarviointi, kehittämisarvointi tai haastatteluja) ja kehittämisen painopistealueiden määrittely. Osallistujat saavat henkilökohtaisen/tiimikohtaisen raportin ja ryhmäpalautteen tai tilaajan halutessa voidaan järjestää jokaiselle henkilökohtainen palautesessio.

2 Johtamis-käytäntöjen kehittäminen 

Johtamiskäytäntöjä on aiheellista kehittää, kun tavoitellaan kulttuurimuutosta. Johtamisen tueksi voidaan luoda viitekehys ja toimintaperiaatteet ja linkittää ne osaksi organisaation muuta toimintaa. Käytäntöjen kehittämisellä voidaan tähdätä myös nykykäytäntöjen yhdenmukaistamiseen ja selkiyttämiseen.

3 Johtamisen tuki Toimimme johdon tukena ja kumppanina muutoksissa ja tavoitteiden saavuttamisessa. Neuropohjainen Brain-Based coaching soveltuu mm. itsensä johtamiseen ja esimiespolun hahmottamiseen, haastavien tilanteiden selvittämiseen tai ylipäätään tavoitteiden saavuttamiseen tai tasapainon luomiseen työn ja muun elämän välille. Coaching soveltuu myös erinomaisesti valmennuksessa opittujen taitojen siirtämisessä käytäntöön.

4 Osaamisen kehittäminen

Johdon kehittämispaketit ovat esimiehille tai johtoryhmille räätälöityjä työpajoja. Sessioiden tarkoituksena on keskittyä omaan johtamiseen ja organisaation kehittämiseen fasilitoiduissa tapaamisissa (onnistuu myös virtuaalisesti). Voidaan toteuttaa henkilökohtaisena tai ryhmäsparrauksena. Sisällöt ovat räätälöitävissä organisaation tarpeen mukaan esim. ryhmädynamiikkaan, menettelytapojen, pelisääntöjen, tehokkuuden, etäjohtamisen, jaksamisen ja hyvinvoinnin, esimiestyön haastavien tilanteiden sparrausta.

Ota yhteyttä ja kysy lisää johtamisen tai johtoryhmätyön kehittämisestä!

  Asiakascaseja


  Johtamisen kehittäminen ja raamit

  Diwello toteutti Accountorin tapahtuma-alalla toimivalle asiakkaalle (yli 200 hlö, n. 50 esimiestä) johtamisen kehittämiseen tähtääviä toimenpiteitä. Tavoitteena oli pysyvä käyttäytymisen muutos.

  • Esimiehille luotiin yhteiskehittämisen ja yhtiön strategiaan pohjautuen uudet esimiesten toimintaperiaatteet
  • Uusi toivottu käyttäytyminen linkitettiin osaksi palkitsemista, rekrytointeja, tavoitteita ja arviointeja
  • Diwello toteutti myös 360 arviointien ryhmäpurut  2kpl sekä henkilökohtaiset purkukeskustelut tukea tarvitseville esimiehille.
  • Lisäksi enemmän tukea tarvitsevat saivat sparrauskeskusteluja
  • Diwello piti esimiehille kaksi koulutustilaisuutta valmentavasta johtamisesta ja oli mukana leadership foorumissa
  • Keskityimme myös palautekulttuurin kehittämiseen

  Johtoryhmän itsearviointi

  Diwello toteutti Pyhtään kunnan johtoryhmälle sähköisen itsearvioinnin, joka purettiin erillisessä kehittämisiltapäivässä. Kyselyyn vastasivat kaikki johtoryhmän jäsenet. Samalla työstettiin kehittämiskohteita johtoryhmätyölle.


  Johdon coaching - uutta energiaa ja drivea kohti tavoitteita

  Olemme coachanneet esimiehiä ja yrittäjiä yltämään parempiin suorituksiin. Tarjoamme neurotieteisiin ja aivojen toimintaan pohjautuvaa, ratkaisukeskeistä Brain-Based coachingia. Prosessi on yli viidentoista vuoden kehitystyön tulos ja perustuu tieteeseen lisäksi käytännön kehittämistyöhön. Tilatessasi Brain Based coachin voit olla varma, että henkilö on perehtynyt myös aivojen ja mielen toimintaan liittyvää teoriaan, joka kuuluu osaksi coach sertifiointia. Alla on listattu muutama tyypillinen tapa hyödyntää johtamisen coachingia.

  Case 1: Kun halutaan kirkastaa omaa ajattelua ja tehostaa tavoitteiden saavuttamista esimerkiksi muutostilanteessa

  Case 2: Halutaan kehittyä esimiehenä tai esimies on uusi roolissaan (itsensä johtaminen, esimiespolun hahmottaminen, haastavat tilanteet)

  Case 3: Esimies hakee tasapainoa työn ja muun elämän välille

  "Opin prosessin aikana, että tarvitsen ulkopuolisen sparraajan. Hyvä coach, jonka kanssa voi tavoitteellisesti pohtia ja palastella tekemistä, on yrittäjälle hyvä juttu. Voimaannuttavat sessiot ja ohjaava tuki auttoivat kirkastamaan ajattelua. Haluan antaa tunnustusta myös coachini tavasta kuunnella ja kannustaa, yksilökohtaisesta kohtaamisesta ja inspiroivasta tavasta motivoida tilanteen mukaan. Jatkamme yhdessä vielä puolen vuoden jälkeenkin." Juha-Pekka, Diplomi-insinööri, 39 vuotta, CTO, yrittäjä

  Osaamisen päivitys

  Teemana voivat olla johtamisen uudet ja ajankohtaiset aiheet (esim. positiivisuuden psykologia, työntekijäkokemus, sosiaalinen älykkyys, valmentava johtaminen, ihmisten käyttäytymisen ymmärtäminen ja motivointi, palvelumuotoilu), joista olemme luennoineet ja valmentaneet esihenkilöille mm. Careeriassa ja eri yhteisöissä.

  Suvin esitystä oli mukava kuunnella; selkeä esitys, joka pysyi hyvin aikataulussa


  Johtamisen arviointi

  Diwello toteutti Accountorin ICT-alalla toimivalle globaalille asiakkaalle (200-300 hlö, 30 esimiestä) 360 tyyppisiä arviointihaastatteluja, palautekeskusteluja ja toimitti koosteet johdolle.

  Fasilitoidut kehittämisen työpajat

  Olemme toteuttaneet lukuisia fasilitoituja kehittämistyöpajoja ja esimiesfoorumeja pienistä yrityksistä globaaleihin suomeksi ja englanniksi. Toteutukset onnistuvat myös virtuaalisesti.

  ”Osaava vetäjä teki työpajasta mielenkiintoisen ja hyödyllisen. Käytännön asioita pohdittiin yhdessä ja työmenetelmiin saatiin selkeyttä. Tällaisia kehittämispäiviä toivoisi enemmänkin eri aiheista.”

  ”Hyvä tiivis paketti, sparraaja miellyttävä!”

  ”Ruusut Suville, jonka esiintymistyyli ja tapa oli todella miellyttävä”

  ”Kiitos vielä todella mielenkiintoisesta tilaisuudesta! Sain paljon ajateltavaa aiheen ympäriltä”

  ”Ruusuja päivästä. Suvi oli tosi asiallinen ja jämäkkä. Keskusteluakin syntyi kiitettävästi ja se ei rönsyillyt.”

  ”Jaksamisen ja työhyvinvoinnin merkitys korostui. Oli huippuhienoa tavata kasvotusten samaa työtä tekeviä henkilöitä eri puolelta Suomea. Ihana kouluttaja!”