Hyvinvoinnin coaching ja sparraus

Tarjoamme myös 1:1 coaching palveluita yritysten ja yksilöiden tarpeisiin kuten yksilöllinen liikunta- ja ravitsemusneuvonta, life coaching, terveyssuunnitelmat sekä itsensä johtaminen kasvotusten tai modernien etäyhteyksien avulla – Henkilöstösi voi osallistua mistäpäin maailmaa tahansa

  • Tarvittaessa oma privaattitila, jonne voimme tallentaa coachingiin ja hyvinvointivalmennukseen liittyvät materiaalit
  • Omiin videoihin liittyvä henkilökohtainen coaching ja keskustelut etäyhteyksiä hyödyntäen
  • Personalisoidut toimintasuunnitelmat
  • Personoidut kyselyt ja niiden analyysit 1:1
  • virtuaalitapaamiset tai coach työpaikalla sovittuina päivinä
  • Henkilökohtainen palaute

Coaching auttaa selvittämään omaa ajattelua ja päämääriä ja tekee ne kirkaammiksi. Se soveltuu mm. oman kehittymisen tueksi, elämäntavan muutoksiin tai tavoitteiden saavuttamiseen. Coaching tavoitteet voivat liittyä esimerkiksi työn- ja vapaa-ajan tasapainoon, ajan hallintaan, elämänhallintaan, työroolin muutokseen, irtisanomistilanteisiin, esimiehenä tai työroolissa kehittymiseen, urakehitykseen.

Brain-based coaching perustuu neurotieteisiin ja sen avulla on saatu aikaan hyviä tuloksia maailmanlaajuisesti elämänmuutosten toteuttamisessa. Brain-based coachingissa suosistus on 12 coaching sessiota n. parin viikon välein, mikäli halutaan saada aikaan pysyviä muutoksia elämäntavoissa. Kuitenkin jo 4-6 coachingin sessiolla saadaan hyötyjä aikaan. Yhden coaching session hinta on n. 120 euroa/h + alv. Räätälöimme tarjouksen yrityksellenne