Ammattitaitoinen ja luotettava HR-kumppani

Onko yrityksenne lähtenyt kasvuun ja huomaatte, ettei teillä ole enää riittävästi osaamista tai resursseja hoitaa HR-asioita? Pahimmillaan luova kaaos aiheuttaa sekasortoa, ihmisten loppuunpalamista ja tulonmenetyksiä yritykselle. Asioita voisi tehdä tehokkaammin ja ammattitaitoisemmin ja lisätä siten ihmisten hyvinvointia ja tuottavuutta.

Voit ulkoistaa meille HR-toiminnot, jollon kokenut konsulttimme toimii henkilöstöpäällikköroolissa ennalta sovitun määrän viikossa tai kuukaudessa. Tai ehkä teillä on jo HR-henkilöt, mutta tarvitsette lisäosaamista kehittämisprojekteihin, kokenutta ja ammattitaitoista tuuraajaa yllättäviin tilanteisiin tai olette kiinnostuneita HR-toiminnon arvioinnista ja/tai kehittämisestä. Usein toimiva vaihtoehto voi olla myös nykyisten HR-henkilöiden sparraus, prosessien arviointi ja parhaiden käytäntöjen jakaminen.

Tiimimme jäsenet ovat kokeneita HR-ammattilaisia, joilla on korkeakoulututkinto ja yli 10 vuoden kokemus erilaisissa organisaatioissa pienistä kansainvälisiin suuryrityksiin. Olemme tottuneet ratkaisemaan erityisesti haastavia sekä kehittämistä vaativia tilanteita ammattitaitoisesti ja olemme nähneet paljon erilaisia organisaatioita. Asiantuntija-alueemme kattavat HR:n osa alueet aina strategiasta, rekrytoinneista ja liiketoiminnan ja esimiesten tukemisesta  ihmisten kehittämiseen ja coachingiin sekä lakisääteisten velvoitteiden hoitamiseen ja työlainsäädännön ongelmiin. Myös kasvuorganisaatioiden kasvukivut, haasteet kasvun eri vaiheissa sekä johtajana kehittyminen kasvun eri vaiheissa on osaamisalueitamme.

Miten voimme auttaa?

1 Vuokraa HR-päällikkö

Vuokraa HR-päällikkö avuksesi kun tarvitaan ammattitaitoa ja sujuvuutta. Autamme niin päivittäisten kuin strategistenkin HR-asioiden hoidossa yrityksesi tiloissa ja/tai etänä/ online. Voit käyttää palvelua viikottain tai vaikka tietyn määrän kuukaudessa/tarpeen mukaan määritellyn ajanjakson ajan. Äkillisiä tarpeita voi tulla esimerkiksi  perhevapaan, sairauden tai muun poissaolon myötä, työsuhteen päättyessä, muutostilanteissa tai yrityksen kasvaessa.

2 Muutos- tai kehitysprojekti 

Hoidamme yksittäiset HR-projektit ja toimeksiannot laadukkaasti kun teillä on jo HR-henkilö ja tarvitsette erityisosaamista vaativiin projekteihin tai kehittämiseen esimerkiksi yrityksen kulttuurien ja arvojen vahvistamiseen, työntekijäkokemuksen kehittämiseen, muutostilanteisiin, osaamiskartoitukseen, mentorohjelman luomiseen, HR tukimateriaaleihin tai käytäntöjen luomiseen ja kehittämiseen.

3 HR-tuki

Yrityksen kasvun myötä myös johtamisen pitää muuttua. Me sparraamme ja coachaamme esimiehiä ja HR-henkilöitä, kun he kaipaavat apua ongelmatilanteisiin, tavoitteiden saavuttamiseen tai kehittymiseen.  Tarvittaessa annamme myös tukemme hyvinvoinnin kehittämisessä kasvupaineiden ja kiireen keskellä. Voimme pitää myös henkilöstön koulutuksia ja workshoppeja yhteiskehittämisen tueksi. HR-tuki sopii hyvin myös tilanteisiin, joissa kokenut ammattilainen auttaa ja tukee yksin HR:ssä työskentelevää onnistumaan työssään.

Kuinka voimme auttaa sinua? Ota yhteyttä ja kysy lisää!

  Vuokrahenkilöstöpäällikkö ja HR-konsultointi: Korkealaatuinen liiketoiminnan ja esimiesten tuki


  Toimimme kuin yrityksesi oma HR-päällikkö, luotettavasti ja asiantuntevasti. Joustamme yrityksesi tarpeiden mukaan. Autamme HR-asioiden hoidossa ja tuemme avainhenkilöitä yrityksesi tiloissa ja/tai etänä/online.

  Päivittäisiä tai projektinomaisia HR-tehtäviä voi olla esimerkiksi:

  • Osaamisen kehittäminen kuten knowledge sharing ja mentorohjelmat
  • työlakiin ja työehtosopimuksiin liittyvät asiat,
  • henkilöstön kehittämissuunnitelmat,
  • perehdyttämiskäytännöt,
  • rekrytoinneissa avustaminen, rekrytointiprosessin ja työnantajamielikuvan ja hakijakokemuksen kehittäminen,
  • työntekijäkokemuksen kehittäminen,
  • HR-työkalujen evaluointi ja käyttöönotto,
  • johtamis- ja HR- käytäntöjen kehittäminen,
  • sisäisen viestinnän tai työhyvinvoinnin kehittämiskäytännöt,
  • kehityskeskustelukäytäntöjen ja lomakkeiden luominen,
  • HR- prosessien johtaminen ja kehittäminen tai
  • työyhteisön konfliktitilanteet ja niiden selvittäminen.

  Yrityksissä voi myös tulla vastaan yllättäviä ja tärkeitä kysymyksiä kuten:

  • Olemme 20 hengen organisaatio. Mitkä YT-lait koskevat meitä?
  • Työntekijämme pyytää työtodistusta. Mitä siihen tulee sisällyttää?
  • Työntekijämme työsuoritus on heikentynyt huomattavasti viimeisen 3 kk aikana. Miten toimin?
  • Miten meidän tulisi kehittää johtamista, että luomme halutunlaisen yrityskulttuurin?
  • Rekrytointitahtimme on kiihtynyt ja tarvitsemme hyvän rekrytyökalun. Mikä työkalu meidän kannattaa ottaa käyttöön?
  • Haluamme houkutella parhaat osaajat ja sitouttaa heidän yritykseemme. Miten meidän kannattaa edetä?
  • Miten pidän tehokkaan ja aidosti hyödyllisen kehityskeskustelun tiimini kanssa?

  Tarjoamme kustannustehokkaan hinnoittelumallin.

  HR-konsultointi palvelun hyötyjä

  • Saat vastauksen mieltäsi askarruttaviin kysymyksiin nopeasti ja tehokkaasti
  • Saat tärkeät HR-asiat hoidettua asiantuntevasti vaikka yrityksesi sisäiset HR-resurssit olisivatkin niukat
  • Jos olet kovan kasvun startup, varmistat, että johtamisestasi ja HR:stä ei ole tulossa pullonkaula kasvulle vaan kiihdyttäjä menestykseen.