Kasvun asennetta ja tuloksia


Yrityksen alkumetrit ja skaalausvaihe on usein haastavaa aikaa. Yrittäjähenkinen ja start-upeille tyypillinen ”just-do-it” –asenne ovat toisinaan koetuksella ja stressitasot huipussaan.

Tilaa coach kehittämään henkilöstösi motivaatiota, kasvun asennetta ja kasvattamaan sitoutumista. Fasilitoimme myös erilaisia ratkaisukeskeisiä työpajoja isommalle joukolle (tiimit, johtoryhmät, työyhteisöt, esimiesporukat) ja tarjoamme myös henkilökohtaista coachingia. Tavoitteena on asioiden oivalluttaminen ja kehitystoimenpiteiden laatiminen, kasvun mindsetin luominen, vision ja arvojen luominen tai tavoitteisiin pääseminen vahvistamalla kasvuun vaadittavaa asennetta ja yhteistä ajattelumallia.

Mikä vaihtoehto sopii parhaiten tarpeisiinne?


1Henkilökunnan yksilöcoaching Neuropohjainen coaching voidaan toteuttaa erikseen sovittavina yksilösessioina tai in-house coachingina, jolloin coach on esim. kerran viikossa 6 tuntia paikalla kaikkien saatavilla 

2Tiimien Fasilitoidut työpajat 
Tyypillisessä tilanteessa yksilöllä tai tiimillä on vaadittavat taidot ja motivaatio, mutta silti  tämä energia ei näy arjessa tai tuloksissa toivotulla tavalla. Fasilitoinnin avulla energia voidaan saada näkyväksi ja suunnata sen kohti tavoitteita tai kehittämistä. 

3Esimiesten coaching
Neuropohjainen coaching voidaan toteuttaa erikseen sovittavina yksilösessioina

Ota yhteyttä tiimien tai kasvun kehittämiseen liittyen!

Henkilökunnan yksilöcoaching: Kehitä henkilöstöä ja näe tulokset1. Brain-Based coaching

Henkilökohtaisiin tarpeisiin räätälöity prosessi, joka auttaa coachattavaa kehittymään, saavuttamaan tavoitteita tai löytämään tasapainoa oivallusten ja tuen sekä pohdintojen kautta.  Prosessi kestää tyypillisesti n. 3-6 kk, jolloin sessiota pidetään parin-kolmen viikon välein tai vuoden, jolloin sessio voi olla kuukauden välein. Sessiot ovat toteutettavissa kasvokkain tai moderneja etämenetelmiä hyödyntäen. Hyödynnämme neurotieteisiin pohjautuvan, brain-based coachingin menetelmiä. Lataa esite itsellesi tästä: BRAIN BASED COACHING yritysesiteYhden yksilöcoaching session hinta (tunti) on 150  eur + alv. Viisi sessiota maksaa 690 eur + alv, 10 sessiota 1300 eur + alv.  


2. In-House Coaching

In House-Coaching on työntekijän asemasta riippumatta kaikkien saatavilla oleva palvelu. Coach on toimistollanne sovittuna ajankohtana 6 tuntia, esim. kerran viikossa. In house coaching sopii organisaatioihin, jotka haluavat muuttaa yrityksen kulttuuria ratkaisukeskeiseksi ja itseohjautuvaksi ja luoda kasvun ilmapiiriä. Coachin voivat varata henkilöt, jotka sillä hetkellä haluavat kehittää ajatteluaan jonkin ajankohtaisen aiheen ympärillä kuten asiakascasen, asioiden priorisoinnin, ristiriitojen tai muuhun sillä hetkellä energiaa vievän asian ympärillä. Jo 30-60 min coachaus nostaa motivaatiota ja selkeyttää ajattelua huimasti. Coaching kasvattaa tuloksellisuutta ja auttaa sitouttamaan henkilöstöä sekä lisää hyvinvointia. Kuukausihinta (coach kerran viikossa) on 2400 eur + alv (4*6 h). Sessiot voidaan toteuttaa myös etänä.

1) Business Coaching: Henkilökohtaisen suoriutumisen tukemiseen ja motivaation lisäämiseen. Soveltuu erinomaisesti myös yrittäjille kasvun mindsetin luomiseen

2) Behavioral coaching: Työyhteisössä on työntekoa häiritseviä ristiriitoja, joiden ratkaisemiseen käytetään apuna coachia tai autetaan henkilöä luomaan uusia tapoja/rutiineja työssä tai vapaa-ajalla

3) Uracoaching: Henkilö on siirtymässä uuteen työrooliin tai haluaa selkiyttää uratavoitteitaan. Urcoaching tukee muutoksessa ja auttaa lisäämään motivaatiota ja sitoutumista

4) Ratkaisukeskeinen coaching: Coaching apua halutaan kaikkien saataville joustavasti silloin, kun tarve on akuutti (In-house coach toimistolla esim. perjantaisin tai etäcoaching sessiot sovittuina päivinä) 

Miten prosessi etenee aloituspäätöksen jälkeen?


1 Alkukeskustelu, jossa puhutaan coachingista ja muista käytännön asioista, jotka mietityttävät coachattavaa ja tilaajaa. Sovimme coaching prosessista. Mukana voi olla esimies ja/tai HR

2 Aloitamme henkilökohtaiset coaching-sessiot, joita pidetään tyypillisesti parin viikon välein tai kerran kuussa.  Coachattava voi haluatessaan valita yhden henkilökohtaisen tavoiteen työtavoitteiden oheen. Sessioiden välissä coachattava vie oivalluksia arkeen ja pyrkii edistämään tavoitteitaan. Sessiot ovat luottamuksellisia ja niistä ei raportoida. 

3 Lopuksi järjestetään päätöstapaaminen, jossa tarkastellaan ja keskustellaan prosessissa syntyneistä oivalluksista ja vaikutuksista. Mukana on organisaatiosta riippuen esimies ja/tai HR


Odotin couchaukselta mahdollisuutta miettiä omia valintojani työuraani liittyen ja halusin tarkastella omaa elämää ja löytää uuden tavan kehittää omaa ajatteluani. Couchaus auttoi minua kirkastamaan uratavoitteeni lisäksi myös muita kuin uraan liittyviä tavoitteita ja tavoitteet elivät matkan varrella elämäntilanteen muutoksen mukana. Pidin Suvin tavasta haastaa ja kyseenalaistaa ja saada minut ajattelemaan uudella tavalla etenkin solmukohdissa. Hän auttoi minua konkretisoimaan tavoitteeni ja sitä kautta ne alkoivat näkyä todellisina muutoksina ja muutos kantaa hedelmää vielä pitkään.Marika, 48-vuotta, KTM, Key Account Manager
Lämpimät suositteluni Suville! Oma puolen vuoden coaching-matkani ei olisi voinut ajoittua yhtään oivallisemmin, ja olen saanut prosessista paljon voimaa projekteihini ja ymmärtänyt entistä paremmin omia arvojani ja tavoitteitani.Helen, 37-vuotta, FM, Back Office and Project Coordinator
Lämpimästi suosittelen! Suvilla on hieno ja osaava tyyli lähestyä coachattavaa arvojen ja vahvuuksien määrittelyn näkökulmasta. Perinpohjainen arvopohdinta luo tärkeän pohjan tavoitteiden kirkastamiselle uranäkökulmasta ja ennen kaikkea isossa kuvassa, kaikilla muillakin elämän osa-alueilla.Juha, 35-vuotta KTM

Tiimien fasilitoidut työpajat : kasvata tiimin potentiaalia ja kirkasta ajattelua


Fasilitoidut työpajat sopivat tilanteisiin, joissa halutaan kasvattaa tiimin potentiaalia, kirkastaa tavoitteita ja ajattelua sekä edistää tavoitteiden saavuttamista. Fasilitointi sopii erinomaisesti tilanteessa, jossa ihmiset haluavat kehittyä työssään, johtamisessa tai tiimi on muutoksessa. Ryhmään voi osallistua n. 4-10 jäsentä. Hinta tarkistetaan suhteessa osallistujamääriin ja sessioiden kestoon.

Tyypillisessä tilanteessa yksilöllä tai tiimillä on vaadittavat taidot ja motivaatio, mutta silti  tämä energia ei näy arjessa tai tuloksissa toivotulla tavalla. Fasilitoijan avulla energia voidaan saada näkyväksi ja suunnata sen kohti tavoitteita tai kehittämistä.

Fasilitoidut työpajat sopivat myös esimiestilanteisiin, joissa haluataan yhdessä jakaa ja oppia esimiestyön tai yritystoiminnan haasteista. Aiheesta riippuen ryhmä kokoontuu 3-8 kertaa noin kerran kuukaudessa.

Case 1: Halutaan kirkastaa organisaation tavoitteita, visiota ja arvoja tiimeissä 

Case 2: Halutaan auttaa yksilöitä / tiimejä suoriutumaan paremmin ja kasvattaa organisaation tulosta 

Case 3: Työyhteisössä on käynnissä organisaatiomuutos ja coachingin avulla haetaan uusia tapoja tehdä ja oivaltaa asioita

Case 4: Halutaan jakaa henkilökohtaisia johtamishaasteita ja oppia niistä yhdessä

Suvi Vainio (KTM, VTM) , sertifioitu Brain Based Coach


Olen Brain-Based coachingiin perehtynyt sosiaalipsykologi ja kauppatieteen maisteri, jonka tausta on ihmisten ja organisaatioiden kehittämisessä. Ihmisten ja organisaatioiden kehittäminen on intohimoni ja haluan auttaa ihmisiä saavuttamaan uusia tavoitteita, kehittymään ja voimaan paremmin. Olen henkilönä määrätietoinen ja tavoitteellinen ja autan myös muita onnistumaan.  Olen erikoistunut coachaamaan erityisesti esimiehiä, yrittäjiä ja asiantuntijoita. On ollut ihanaa nähdä miten olen voinut auttaa yksilöitä lisäämään itsetuntemusta ja saavuttamaan tavoitteitaan.

Valmentajana ja coachina minua on kehuttu erityisesti selkeästä tavastani esittää ja jäsentää asiat ja tehdä ne ymmärrettäviksi, asiantuntevuudesta sekä ihmislähtöisyydestä. Työskentelyotteeni on ratkaisukeskeinen ja uskallan haastaa.  Sitä on kuvattu mm. ”rennon jämäkkänä”. Olen työskennellyt erilaisten organisaatioiden kanssa start upeista pörssilistattuihin organisaatioihin ja niin yksityisellä kuin julkisella puolella. Coachatessa noudatan SCY:n eettisiä periaatteita ja keskustelut ovat 100 % luottamuksellisia.  Lue lisää minusta täällä.

Luotamme menetelmän toimivuuteen. Tarjoamme rahat takaisin 100 %, jos et ole jostain syystä tyytyväinen coaching sessioosi tai haluat jättää kokonaisuuden kesken alkutapaamisen jälkeen.

Coachingissa on paljon kyse myös henkilökemioista. Tarvittaessa verkostostamme löytyy myös muita Brain-Based Coachingiin perehtyneitä ammattilaisia.

Brain-Based Coaching

Yhä useampi organisaatio ja esimies on tutustunut coachingiin ja havainnut sen hyödyt. Me Diwellossa olemme perehtyneet aivojen ja mielen toimintaan ja tarjoamme neurotieteisiin ja aivojen toimintaan pohjautuvaa, ratkaisukeskeistä  Brain Based coachingia. Prosessi on yli viidentoista vuoden kehitystyön tulos ja perustuu tieteeseen lisäksi käytännön kehittämistyöhön. Tilatessasi Brain Based coachin voit olla varma, että henkilö on perehtynyt myös aivojen ja mielen toimintaan liittyvää teoriaan, joka kuuluu osaksi coach sertifiointia. Lataa itsellesi esite tästä: BRAIN BASED COACHING yritysesite

Voit lukea lisää coachingista ICF Finlandin sivuilta. 


Coaching hyötyjä

Hyvä coaching prosessi on oppimiskokemus, jossa henkilön itsetuntemus ja tapa ajatella asioita ja saavuttaa tavoitteita kehittyy. Alla muutamia coachingin hyötyjä: 

  • oman potentiaalin ja voimavarojen
   löytäminen 
  • parempi työssä suoriutuminen
  • paremmat valmiudet esimiestyöhön
  • tehostunut tiimityö
  • parempi tasapaino työn ja vapaa-ajan välillä
  • ajattelu- ja ongelmanratkaisutaitojen
   kehittyminen
  • kokonaisvaltainen kehittyminen ja
   itsetuntemuksen kehittyminen
  • työhyvinvoinnin lisääntyminen
  • henkilöstön parempi sitoutuminen