Kasvun asennetta ja tuloksia


Yhä useampi on tutustunut coachingiin ja havainnut sen hyödyt. Olen perehtyneet aivojen ja mielen toimintaan ja tarjoan neurotieteisiin ja aivojen toimintaan pohjautuvaa, ratkaisukeskeistä  Brain Based coachingia. Prosessi on yli viidentoista vuoden kehitystyön tulos ja perustuu tieteeseen lisäksi käytännön kehittämistyöhön. Tilatessasi Brain Based coachin voit olla varma, että henkilö on perehtynyt myös aivojen ja mielen toimintaan liittyvää teoriaan, joka kuuluu osaksi coach sertifiointia.

Coaching hyötyjä

Hyvä coaching prosessi on oppimiskokemus, jossa henkilön itsetuntemus ja tapa ajatella asioita ja saavuttaa tavoitteita kehittyy. Alla muutamia coachingin hyötyjä: 

  • oman potentiaalin ja voimavarojen
   löytäminen
  • parempi työssä suoriutuminen ja tuloksellisuus
  • paremmat valmiudet esimiestyöhön
  • tehostunut tiimityö
  • parempi tasapaino työn ja vapaa-ajan välillä
  • ajattelu- ja ongelmanratkaisutaitojen
   kehittyminen
  • kokonaisvaltainen kehittyminen ja
   itsetuntemuksen kehittyminen
  • työhyvinvoinnin lisääntyminen
  • henkilöstön parempi sitoutuminen
  • parempi hyvinvointi

  Voit lukea lisää coachingista ICF Finlandin sivuilta.

                                                                    

  Odotin couchaukselta mahdollisuutta miettiä omia valintojani työuraani liittyen ja halusin tarkastella omaa elämää ja löytää uuden tavan kehittää omaa ajatteluani. Couchaus auttoi minua kirkastamaan uratavoitteeni lisäksi myös muita kuin uraan liittyviä tavoitteita ja tavoitteet elivät matkan varrella elämäntilanteen muutoksen mukana. Pidin Suvin tavasta haastaa ja kyseenalaistaa ja saada minut ajattelemaan uudella tavalla etenkin solmukohdissa. Hän auttoi minua konkretisoimaan tavoitteeni ja sitä kautta ne alkoivat näkyä todellisina muutoksina ja muutos kantaa hedelmää vielä pitkään.Marika, 48-vuotta, KTM, Key Account Manager
  Lämpimät suositteluni Suville! Oma puolen vuoden coaching-matkani ei olisi voinut ajoittua yhtään oivallisemmin, ja olen saanut prosessista paljon voimaa projekteihini ja ymmärtänyt entistä paremmin omia arvojani ja tavoitteitani.Helen, 37-vuotta, FM, Back Office and Project Coordinator
  Lämpimästi suosittelen! Suvilla on hieno ja osaava tyyli lähestyä coachattavaa arvojen ja vahvuuksien määrittelyn näkökulmasta. Perinpohjainen arvopohdinta luo tärkeän pohjan tavoitteiden kirkastamiselle uranäkökulmasta ja ennen kaikkea isossa kuvassa, kaikilla muillakin elämän osa-alueilla.Juha, 35-vuotta KTM

  Suvi Vainio (KTM, VTM) , sertifioitu Brain Based Coach


  Olen Brain-Based coachingiin perehtynyt sosiaalipsykologi ja kauppatieteen maisteri, jonka tausta on ihmisten ja organisaatioiden kehittämisessä. Ihmisten ja organisaatioiden kehittäminen on intohimoni ja haluan auttaa ihmisiä saavuttamaan uusia tavoitteita, kehittymään ja voimaan paremmin. Olen henkilönä määrätietoinen ja tavoitteellinen ja autan myös muita onnistumaan.  Olen erikoistunut coachaamaan erityisesti esimiehiä, yrittäjiä ja asiantuntijoita. On ollut ihanaa nähdä miten olen voinut auttaa yksilöitä lisäämään itsetuntemusta ja saavuttamaan tavoitteitaan.

  Valmentajana ja coachina minua on kehuttu erityisesti selkeästä tavastani esittää ja jäsentää asiat ja tehdä ne ymmärrettäviksi, asiantuntevuudesta sekä ihmislähtöisyydestä. Työskentelyotteeni on ratkaisukeskeinen ja uskallan haastaa.  Sitä on kuvattu mm. ”rennon jämäkkänä”. Olen työskennellyt erilaisten organisaatioiden kanssa start upeista pörssilistattuihin organisaatioihin ja niin yksityisellä kuin julkisella puolella. Coachatessa noudatan SCY:n eettisiä periaatteita ja keskustelut ovat 100 % luottamuksellisia. Lue lisää minusta täällä.

  Luotamme menetelmän toimivuuteen. Tarjoamme rahat takaisin 100 %, jos et ole jostain syystä tyytyväinen coaching sessioosi tai haluat jättää kokonaisuuden kesken alkutapaamisen jälkeen.

  Verkostostamme löytyy myös muita Brain-Based Coachingiin perehtyneitä ammattilaisia.