Brain-Based Coaching: Mitä, Miksi ja Miten?

Suvi Vainio Aivot ja ajattelu, Esimiestyö, Kokonaisvaltainen hyvinvointi, Moderni HR Leave a Comment

Oletko kuullut puhuttavan Brain Based Coachingista eli aivomyönteisestä coachingista? Mitä se oikeastaan on ja miten se eroaa muusta coachingista? Kenelle se sopii ja mihin tilanteisiin? 

Mitä coaching on ?

Business Coaching Instituutin mukaan "Coaching eli valmennus on luottamuksellinen yhteistyösuhde, jossa coach auttaa asiakasta tiedostamaan omia vahvuuksiaan ja toteuttamaan tavoitteitaan." Tiivistetysti coach auttaa siis asiakastaan pääsemään eteenpäin haluamallaan alueella.

Coaching sekoitetaan helposti sparraukseen tai konsultointiin. Suurin ero on siinä, että coach ei anna neuvoja, vaan auttaa coachattavaa oivaltamaan ja saamaan selvyyttä omiin ajatuksiinsa ennalta määrätyn prosessin avulla. Neuvoja voi kyllä antaa, mutta vain erikseen kysyttäessä ja coachattavan luvalla. Tämä antaa coachattavalle mahdollisuuden keskittyä täysin omaan ajatteluun ja sen kehittämiseen. 

Coachingissa voidaan käyttää apuna myös erilaisia työkaluja ja menetelmiä. Paras työkalu on kuitenkin coach itse, hänen läsnäolonsa, tapansa poimia oleellinen ja haastaa kysymyksillä. Ei ole siis täysin yhdentekevää, että kuka coachina toimii. 

Mitä on aivomyönteinen (Brain-Based) Coaching?

Brain-Based coaching menetelmä pohjautuu nimensä mukaisesti neurotieteisiin ja aivojen toiminnan ymmärtämiseen. Menetelmän tukena on tieteellinen tieto, jonka pohjalta sekä käytännön kokemusten kautta coaching prosessia on kehitetty lähes kahdenkymmenen vuoden ajan vaikuttavampaan suuntaan.

Brain-Based coach perehtyy aivojen toimintaan viimeistään suorittaessaan coach sertifiointia eli kyseisen sertifioinnin suorittaneelta voi odottaa ymmärrystä mielen toiminnasta. 

Brain Based Coachingin innottajana toimii David Rock ja menetelmä pohjautuu erityisesti seuraavaan kuuteen faktaan:

1) Aivot rakastavat yhteyksiä

Aivot pyrkivät luontaisesti luomaan yhteyksiä ja kokonaisuuksia asioihin. Tieto varastoituu eri puolille aivoja ja uusia yhteyksiä syntyy joka sekunti. Jokainen ajatus ja muisto on tulos tähän saakka eletystä elämästä ja uudet kokemukset kertyvät osaksi aivojemme muodostamaa kokonaiskuvaa.

Brain-Based Coaching tukee ajattelua. Coach auttaa asiakkaita löytämään uusia tapoja ajatella ja vapautumaan nykyisistä aivokytkennöistä. Samalla coach auttaa hyödyntämään oivallusten avulla syntyvän energian ja muuttamaan sen teoiksi. 

2) Aivot ovat yksilölliset

Aivot näyttävät ulospäin samalta, mutta  täysin samanlaisia aivoja ei ole. Aivojen neuroniyhteydet nimittäin muuttuvat jatkuvasti ja kehittyvät elämämme ajan ajattelumme, tunteidemme ja kokemustemme kautta.  Aivot ja tapamme ajatella ovat yksilöllisiä.

Brain Based coachingissa keskitytään erityisesti asiakkaan oman ajattelun kehittämiseen ja huomioidaan siten erot ihmisten ajattelussa ja aivoissa. Valmiit vastaukset ja mallit eivät sovi kaikille ja antamalla valmiita vastauksia emme välttämättä löydä juuri kyseiselle henkilölle ideaalia ratkaisua. Tähän pohjautuu myös ajatus siitä, että coach ei saa neuvoa. Oivallukset ovat tehokkain tapa kehittyä ja oppia. 

3) Aivot siirtävät säiliömuistiin kaiken, minkä voivat

Uusi ajatus tai kokemus peilautuu olemassa olevaan mentaaliseen karttaamme. Aivojen tehokas toiminta auttaa meitä suodattamaan suuren osan päivittäisestä informaatiosta ja toimimaan automaattisesti ja tiedostamatta.  Tiedot ovat siirtyneet säiliömuistiin ja lihasmuistiin. Toisaalta uudet ja yllättävät asiat vaativat enemmän työtä ja ajattelua, sillä niitä ei ole varastoitu ja emme ole vielä oppineet uutta tapaa tai rutiinia. Tähän perustuu myös muutosten pelottavuus. Jos asia ei ole ennestään tuttu, on se vaikeampi kohdata. 

Hyvä coach osaa haastaa coachattavaa positiivisella tavalla, joka pakottaa etsimään uusia tapoja kohdata tai tehdä asioita ja muodostaa siten uusia yhteyksiä aivoihin. 

4) Säiliömuisti ohjaa havainnointia ja tulkintoja

Koska työmuistimme on rajallinen, täytyy aivojen tallentaa toistuva tai muuten tärkeä tieto pitkäaikaismuistiin. Teemme osan säiliömuistiin siirretyistä asioista tiedostetusti, mutta myös automaattisesti tiedostamattamme (kuten autolla ajo, pyöräily).  Brain Based coachingissa vahvistetaan yhteyksiä pysyvien muistijälkien ja uusien tapojen luomiseksi niin, että ne siirtyisivät pitkäaikaismuistiin ja automaattisiksi tavoiksi. Tämä on se vaihe, jossa ihmiset helposti epäonnistuvat omassa arjessa ja kiireessä ilman coachin tukea. 

5) On lähes mahdotonta muuttaa olemassa olevia yhteyksiä

Olemassa olevat tavat ovat juurtuneet aivoihimme. Neurologisen tiedon mukaan on viisaampaa luoda kokonaan uusia tapoja sen sijaan, että keskittyisi muutamaan vanhoja.  Brain-Based Cochingin lähestymistapa on ratkaisukeskeinen ja ongelmiin ei syvennytä ollenkaan. 

6) On helppoa luoda uusia yhteyksiä aivoihin

Kaikki tekemämme asiat ja kokemukset vaikuttavat aivoihimme. Brain-Based coaching tukee uusia ajatuksia antamalla niille huomiota. Uusia yhteyksiä nimittäin syntyy helposti, mutta niiden saaminen pitkäkestoiseen muistiin on työläämpää. 

Miksi Brain Based Coachingia kannattaisi kokeilla?

Aivomyönteisen menetelmän avulla autetaan coachattavaa ajattelemaan paremmin. Hän pääsee syventymään itselleen tärkeisiin asioihin. Parhaimmillaan coaching sessio on todella voimaannuttava kokemus, sillä prosessi auttaa löytämään ja tavoittamaan syvimmät ja parhaat ajatukset. 

Coaching keskittyy ratkaisuihin ja tavoitteiden työstämiseen ennemminkin kuin itse ongelmiin. Tavoitteet energisoivat kun taas ongelmiin keskittyminen ainoastaan vahvistaa näitä yhteyksiä aivoissa. Positiivinen haastaminen auttaa pääsemään irti totutuista kaavoista. Coachingiin kuuluu myös positiivinen tuki ja palaute. 

Joskus coaching voi muuttaa coachattavan elämän. Näin kävi mm. tutulleni, joka halusi muuttaa entisen urasuunnan kokonaan. Coaching ei kuitenkaan sovi kaikkiin tilanteisiin eli henkilön pitää itse päättää, että onko se juuri omaan elämäntilanteeseen sopiva ratkaisu. 

Miten prosessi etenee?

Yleensä coachingiin tullaan etsimään positiivisia muutoksia, saavuttamaan tavoitteita tai kehittämään omaa ajattelua tai itsetuntemusta. Yritysasiakkaat hakevat uutta inspiraatiota erityisesti esimiesten kehittymiseen, muutos- tai konfliktitilanteisiin tai parempiin tiimituloksiin (Business Coaching). Coaching voi olla yrityksessä myös palkitsemisen muoto. Yksityisasiakkaat (Life Coaching) hakevat usein elämän ja työelämän tasapainoa, uusia rutiineja perhearkeen, ajatuksia uraan tai työssä kehittymiseen, stressin vähentämiseen, muun hyvinvoinnin kehittämiseen, muutostilanteisiin tai ylipäätään kehittymistä vaativiin tilanteisiin.

Suositus uusien positiivisten tapojen ja muutosten aikaansaamiseksi on 12 sessiota 1-2 viikon välein. Toisaalta coachattava päättää aina itse  tahdin sekä sen, miten monta sessiota haluaa varata. Oman kokemuksen mukaan säännöllisyys on tärkeää sekä vähintään 5-6 kerran prosessi. 

Asiakkaalle neurotiede ei välttämättä näy varsinaisessa sessiossa, sillä hän voi keskittyä itseensä ja omiin ajatuksiinsa. Coach kuitenkin pitää huolen siitä, että asiat etenevät prosessin mukaisesti ja hyödyntää neurologista tietoa coaching session aikana auttaen ajattelua, rohkaisten uusiin ajatelutapoihin ja haastaen nykyistä ajattelua. 

Coaching prosessin aikana voi odottaa keskittymistä itselle tärkeisiin aihealueisiin, tietoisuuden ja omien vahvuuksien sekä itseymmärryksen lisääntymistä, ajattelun haastamista ja uusien mahdollisuuksien ja etenemistapojen löytämistä. Myös tavoitteet saavutetaan todennäköisemmin kuin ilman coachin tukea. 

Lähteet:

David Rock (2006), Quiet Leadership. New York: HarperCollins.

Kiinnostuitko?

Voit lukea Diwellon yrityscoachingista täällä tai olla suoraan minuun yhteydessä henkilökohtaisen coachingin tiimoilta. 

Share this Post

About the Author

Suvi Vainio

Twitter

Autan organisaatioita kehittämään ihmiskeskeisiä HR- ja johtamiskäytäntöjä, halutun organisaatiokulttuurin ja sujuvoitan yritysten arkea toimimalla vuokra HR-päällikkönä tai HR-konsulttina kasvuyrityksissä.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.