Intohimona esimiesten ja koko henkilöstön hyvinvointi

________________________________________
Diwello syntyi intohimosta ihmisten hyvinvointia, kehittymistä ja parempien työpaikkojen ja palveluiden luomista kohtaan. Yhdistämällä uusimman tieteellisen tiedon omaan henkilökohtaiseen ja asiakastyöskentelykokemukseen on mahdollista auttaa yrityksiä menestymään ja auttaa luomaan parempaa työntekijäkokemusta ja työpaikkoja. Uskomme, että pysyvät muutokset tapahtuvat vain omien oivallusten sekä ilon ja positiivisuuden kautta yhteisön rohkaisevaa voimaa unohtamatta.

Suvi Vainio (KTM, VTM, palvelumuotoilija, Brain-Based coach)


Olen Suvi Vainio ja rakastan kehittämistä, on sitten kyseessä käytäntöjen, johtamisen, palveluiden, tiimien tai yksilöiden kehittäminen. Teen asiakkailleni erilaisia toimeksiantoja, jotka vaihtelevat laajemmista kulttuurin nykytilan selvityksistä HR-päällikkö tai Business Partner toimeksiantoihin, muutosta tai henkilöstön hyvinvointia tukeviin hankkeisiin, käytäntöjen luomiseen, kehittämiseen, palvelumuotoiluun ja sen soveltamiseen organisaatiossa, coachingiin tai esimerkiksi esimiestyötä kehittäviin valmennuksiin. Olen työskennellyt esimiestyön ja johtoryhmien, palveluiden kehittämisen ja HR-asioiden parissa yli 15-vuoden ajan erilaisissa organisaatioissa ja toimeksiannoissa. Innostun erityisesti kasvuyrityksistä ja niistä organisaatioista, joihin voi luoda ja kehittää aidosti uutta. 

Olen erityisen kiinnostunut  tukemaan organisaatioita ja yksilöitä muutoksessa, modernien johtamiskäytäntöjen kehittämisestä, kasvuorganisaatioiden kehittämisestä mm. palvelumuotoilun keinoin, työntekijäkokemuksen ja työhyvinvoinnin kehittämisestä ja coachingista. Mielen toiminta ja sen vaikutus terveyteemme (growth mindset) on yksi erikoistumisalueeni. Olen hyödyntänyt mielen toiminnan periaatteita jo kymmenen vuoden ajan omassa arjessani.

HR-päällikkönä, konsulttina ja coachina minua on kehuttu erityisesti asiantuntevuudesta, ihmislähtöisyydestä, selkeästä tavastani esittää ja jäsentää asiat ja tehdä ne ymmärrettäviksi. Työskentelyotteeni on ratkaisukeskeinen ja uskallan haastaa.  Työskentelyotettani on kuvattu mm. ”rennon jämäkkänä”. Kaiken kaikkiaan olen valmentanut, mentoroinut, coachannut ja fasilitoinut satoja henkilöitä ja kymmeniä organisaatioita eri aihepiireistä.  Minulle on erityisen tärkeää, että voin tuottaa asiakkaille lisäarvoa ja mitattavia tuloksia ja saan ihmiset oivaltamaan uutta.

Ota yhteyttä, niin mietitään, että miten voin auttaa sinua tai organisaatiotasi!

Esimerkkejä aiemmista konsulttihankkeista


Olen työskennellyt erilaisten organisaatioiden kanssa pienistä kasvuyrityksistä globaaleihin pörssiyrityksiin ja julkisen sektorin organisaatioihin. Alla viimeisimpiä toimeksiantojani:

 • HR Specialist (02/2020-)
  Liiketoiminnan ja esimiesten tukeminen HR Partner roolissa globaalissa pörssiyhtiössä liiketoiminta-alueilla, joissa yhteensä reilu 400 hlö
 • HR-auditointi (01/2020)
  insinöörialan kasvuyritys
 • Koulutuspäivän vetäminen työyhteisön kehittämisestä (01/2020) 
  koulutusorganisaatiossa n. 25 henkilön ryhmälle HR-ammattilaisia ja esimiehiä
 • HR Konsultti (05-08/2019)
  HR Managerin sparraus ja HR-prosessien ja käytäntöjen kehittäminen globaalissa IT-alan organisaatiossa, n. 200 hlö
 • HRD-Päällikkö (02-11/2019)
  Haastekohtien löytäminen, muutosten tukeminen, organisaation, hyvinvoinnin, käytäntöjen ja esimiesten kehittäminen (mm. 360 arvioinnit, valmennukset, esimiesten toimintaperiaatteiden fasilitointi, coaching) tapahtuma-alalla n. 200 hlö
 • HR Konsultti (01-06/2019)
  HR-tiimin arvolupausten määrittely työntekijäkeskeisesti ja palvelumuotoilun menetelmiä hyödyntäen globaalissa markkinointiviestinnän organisaatiossa n. 200 hlö Suomessa, n. 45 000 globaalisti
 • Koulutuspäivän vetäminen HR palvelumuotoilusta  (06/2020)
  koulutusorganisaatiossa n. 25 henkilön ryhmälle HR-ammattilaisia
 • People & Competence Manager (10/2018-02/2019)
  HR Manager tehtäviä globaalissa IT-alan organisaatiossa (n. 270 hlö) employee experience tiimissä
 • HR konsultti
  HR käytäntöjen ja ohjeistusten luominen reilu 30 hlö työllistävälle kasvuyritykselle
 • Researcher
  Työhyvinvointitutkimusten laatiminen ja toteuttaminen sekä purut kasvuyritykselle
 • Valmentaja
  Johtoryhmävalmennus ja johtoryhmän toimintaa arvioiva kysely kunnalle
 • Hyvinvoinnin tuki
  Digitaalinen hyvinvointivalmennus markkinointiviestinnän organisaatiolle
 • Hyvinvoinnin tuki
  Digitaalinen hyvinvointivalmennus järjestölle
 • Palveluiden kehittämisen hankkeet
  Empatia ja kartoitukset, palvelumuotoilu, 5 days sprint, fasilitointi ja ideointi, prototypointi, asiakaspalvelun toimivuus

Lisäksi olen ollut toteuttamassa aikaisemmin mm. seuraavia toimeksiantoja:

 • Johtamisen ja työhyvinvoinnin kehittämisen hankkeet (sisältäen valmennuksia, tutkimusta tai fasilitoituja työpajoja)
 • Muutoshankkeet (sisältäen valmennuksia, tutkimuksia, fasilitoituja työpajoja, käytäntöjen jalkauttamista tai uuden kulttuurin, toimintatapojen ja/tai arvojen luomista)
 • Työkykyjohtaminen (tutkimukset nykytilasta ja käytännöistä, työterveysyhteistyön kehittäminen, hyvinvoinnin lisääminen, varhainen puuttuminen, uudelleensijoitusmallit ja niiden toimivuus)
 • Laatujohtaminen (EFQM/CAF mallin mukainen kehittäminen organisaatioissa)
 • Esimiestyön kehittäminen tai johtoryhmäarvioinnit
 • HR palveluiden arvioinnin ja kehittämisen hankkeet
 • Strategia- ja skenaariotyö
 • Selvitykset toimivuudesta ja uudistustarpeista
 • Coaching ja mentorointi: Teen jatkuvasti myös coachingia yksityisille- ja yritysasiakkaille Aikaisemmin toimin mentorina Suomen Sosiaalipsykologeissa, Suomen Mentoreissa sekä Value-Based Leadership ohjelmassa.

Viimeisimmät valmennukset ja luennot:

 • Työntekijäkokemus ja työntekijäymmärrys
 • Työyhteisön kehittäminen
 • Ajan hallinta – miten kesyttää kaaos?
 • Ihmislähtöinen johtajuus
 • Työyhteisötaidot: tunneäly ja työyhteisön ongelmatilanteet
 • Valmentava johtajuus
 • Positiivinen viestintä ja positiivinen psykologia
 • HR Palvelumuotoilu
 • Esimiehen voimavarat ja jaksaminen
 • Hyvän esimiehen ominaisuudet
 • Itsensä johtaminen

Ennen yrittäjäksi ryhtymistä olen työskennellyt mm. HR-tehtävissä, toimistopäällikkönä, konsulttina sekä avainasiakaspäällikkönä suurasiakkaiden parissa.

Koulutus

Koulutukseltani olen kauppatieteen maisteri (markkinointi), valtiotieteen maisteri (sosiaalipsykologia),  palvelumuotoilija (ylempi amk) ja sertifioitu Brain-Based Coach. Poikkitieteellisiä opintoja löytyy neuropsykologiasta ja tietojärjestelmätieteestä. Osaamistaustani on mielenkiintoinen yhdistelmä kovia ja pehmeitä arvoja: neurotieteitä, digiä sekä ihmis- ja businessosaamista. Kehitän osaamistani jatkuvasti pysyäkseni ajantasalla uusista ja kiinnostavista trendeistä ja ilmiöistä etenkin ihmisten käyttäytymiseen, hyvinvointiin ja aivojen toimintaan liittyen ja jakaakseni tätä tietoa myös asiakkailleni.

 • Palvelumuotoilija YAMK, Laurea, 2019
 • Suuntautumisena digitaalisten palveluiden kehittäminen, ketterät menetelmät, työntekijäkokemus
 • Brain based coaching sertifikaatti, Neuroleadership Group, 09/17-03/18 (ICF hyväksymä coaching koulutus)
  ”aivomyötäinen coaching”, sisäisen motivaation vahvistaminen, erilaiset työkalut ja tekniikat erilaisissa coaching tilanteissa
 • Gamification 15 op, kesä 2018
 • Introduction to Human-Centered Design, Acumen 01-03/2018
 • VTM, Helsingin yliopisto 2016
  Suuntautumisena sosiaalipsykologia ja erityisesti tietoteknisvälitteinen vuorovaikutus ja organisaatiopsykologia. Myös  aineopinnot psykologiassa 
 • Helsingin seudun kesäyliopisto 2010
  Fasilitoinnin periaatteet, rakenteet ja perustekniikat
 • Suomen Nuorkauppakamarit ry 2010
  Future Chapter –strategiakoulutus
 • Helsingin seudun kesäyliopisto 2009
  Kehity henkilöstön asiantuntijana ja esimiehenä, henkilöstökehittäjän koulutusohjelma
 • KTM, Turun kauppakorkeakoulu 2006

Palautteita luennoista ja valmennuksista

”Kiitos vielä todella mielenkiintoisesta tilaisuudesta! Sain paljon ajateltavaa aiheen ympäriltä”

”Hyvä tiivis paketti, kouluttaja miellyttävä!”

”Ruusut Suville, jonka esiintymistyyli ja tapa oli todella miellyttävä”

”Kouluttaja tosi innostava”

”Ruusuja päivästä. Suvi oli tosi asiallinen ja jämäkkä. Keskusteluakin syntyi kiitettävästi ja se ei rönsyillyt.”

”Osaava kouluttaja teki kurssista mielenkiintoisen ja hyödyllisen. Käytännön asioita pohdittiin yhdessä ja työmenetelmiin saatiin selkeyttä. Tällaisia kursseja toivoisi enemmänkin eri aiheista.”

”Kouluttaja oli tosi mukava ja kannustava”

”Jaksamisen ja työhyvinvoinnin merkitys korostui. Oli huippuhienoa tavata kasvotusten samaa työtä tekeviä henkilöitä eri puolelta Suomea. Ihana kouluttaja!”

”Suvin esitystä oli mukava kuunnella; selkeä esitys, joka pysyi aikataulussa”

”Tällaista palvelu- ja asennekoulutusta ehdottomasti koko väelle mahdollisuuksien mukaan!”

”Workshop oli tosi selkeä ja mielenkiintoinen. Sai hyviä ajatuksia ja työkaluja oman työn kehittämiseen. Erittäin tarpeellista välillä pysähtyä pohtimaan omia työtehtäviään ja miettimään, miten niitä voisi tehdä paremmin/helpommin/tehokkaammin. Kiitos!”

Artikkeleja Suvista:

Hyvä Esimies johtaa, Kauppalehden ”War for Talent liite” 14/05/2018

Toimenkuva joustaa, työntekijä pysyy