Ymmärrystä, empatiaa ja ihmiskeskeisiä uudistuksia – Parempi yrityskulttuuri, paremmat käytännöt

UUTTA! Design thinking for HR Managers

Tervetuloa mukaan minikurssille, jossa perehdymme palvelumuotoiluun HR-näkökulmasta. Kurssi sisältää 2 päivää, joista voit valita vain toisen tai osallistua molempiin.

Päivä 1: Palvelumuotoilu ja työntekijäymmärrys 21.11.2019
Päivä 2: Työntekijäkokemuksen ja HR-prosessien kehittäminen yhteistoiminnallisin menetelmin 3.12.2019

Koulutus pidetään HUONE Kamppi -tapahtumahotellissa (Malminkatu 30, Helsinki)

Palvelumuotoilu

Mitä?

Palvelumuotoilu on ratkaisukeskeistä, empaattista ja kokonaisvaltaista kehittämistä, jossa hyödynnetään monialaista asiantuntijuutta luovien, visuaalisten, toiminnallisten ja ymmärrystä lisäävien menetelmien avulla. Muotoiluajattelua voidaan käyttää apuna ongelmien ratkaisussa, tavoitteiden luomisessa sekä uusien asiakas- tai työntekijäkeskeisten palveluiden kehittämisessä.

Miksi?

Palvelumuotoilun avulla organisaatio voi tuottaa uutta sisältöä, kehittää liiketoimintaa sekä lisätä ymmärrystä toiminnasta tai asiakkaistaan. Deloiten mukaan parasta HR-arvoa tuottavat yritykset käyttivät melkein viisi kertaa todennäköisemmin muotoiluajattelua projektien läpiviennissä ja jopa 4/5 suurten globaalien yritysten toimitusjohtajista on äänestänyt muotoiluajattelun tärkeäksi tai erittäin tärkeäksi asiaksi. (Deloitte Global Human Capital Trend 2016.)

Miten olemme hyödyntäneet palvelumuotoilua?


Muotoiluajattelulle on ominaista luova yhteiskehittäminen (co-creation), jossa ratkaisua ongelmaan haetaan yhdessä käyttäjien kanssa erilaisia työmenetelmiä käyttäen. Asiantuntijamme pohtii yhdessä teidän kanssanne juuri teille sopivan kokonaisuuden ja menetelmät. Palvelumuotoilu voidaan toteuttaa osissa tai kokonaisvaltaisena prosessina. Kestoltaan projektit vaihtelevat viikosta (5 days sprint koko vuoden kestävään kokonaisuuteen).

TYÖNTEKIJÄ- TAI ASIAKASYMMÄRRYKSEN LISÄÄMINEN

Autamme rakentamaan hyvän pohjaymmärryksen asiakkaiden tai työntekijöiden ajatuksista, työntekijäkokemuksesta, kulttuurin nykytilasta tai tarpeista. Apuna käytetään toimialasta riippuen useita erilaisia kvalitatiivisia ja kvantitatiivisia menetelmiä kuten havainnointia, toimintaympäristössä tehtyjä haastattelua, käyttäjäpäiväkirjoja, kyselytutkimuksia, sisällönanalyyseja. Lähtötietojen pohjalta voidaan luoda esim. käyttäjäpersoonia, tarinoita ja sarjakuvia, jotka toimivat jatkokehittämisen tukena.

  Image
  Image
  Image
  Image

  IDEOINTI JA UUDEN LUOMINEN

  Yhteiskehittämiseen perustuvat workshopit henkilöstölle tai oleellisille asiakas- tai sidosryhmille, jotka rakentuvat erilaisten menetelmien ympärille kuten aivoriihet, design pelit, trendikortit ja muut luovat menetelmät. Uutta voidaan luoda myös ketterien menetelmien avulla kuten ohjatun 5 days design sprintin tai sen variaatioiden avulla. Asiantuntijamme auttaa valitsemaan ja ohjaamaan teille sopivat menetelmät.

  Image
  Image
  Image
  Image

  VISUALISOINTI, MALLINTAMINEN, PROTOTYPOINTI

  Luotuja ratkaisuja konkretisoidaan visualisoinnin avulla ja testataan. Lopputuloksena voi syntyä prototyyppejä ja konsepteja. Vaiheen lopputuotoksia voivat olla esimerkiksi asiakaspolut tai service blueprint.  Visualisointi ja piirrokset ovat tärkeitä erityisesti tulosten ymmärrettävyyden kannalta ja auttavat osallistamaan organisaatiota suunnittelutyöhön.

  Image
  Image
  Image

  Heräsikö kysymyksiä tai haluatko kuulla lisää? Ota yhteyttä!