Tulemme mielellämme puhumaan tai valmentamaan ajankohtaisista hyvinvointia, johtamista, itsensä kehittämistä tai työyhteisöjä koskettavasta teemasta

Puheenvuorot

Luennot/puheenvuorot ovat tyypillisesti kestoltaan 1-2h ja ovat tilaajan toiveista ja osallistujamäärästä riippuen vuorovaikutteisia ja osallistavia. Voit myös kysyä pidempiä valmennuskokonaisuuksia tai fasilitaattoria työpajaasi. Pyydä tarjous!

 • Ensimmäistä kertaa esimiehenä
 • Hyvän esimiehen ominaisuudet
 • Valmentava johtajuus
 • Coaching kulttuurin luominen
 • Arvojohtaminen
 • Työhyvinvoinnin ja innostavan kulttuurin johtaminen,
 • Työyhteisön ongelmatilanteet ja niistä selviäminen,
 • Ryhmädynamiikka ja sen kehittäminen
 • Esimiehen voimavarat ja jaksaminen
 • Itsensä johtaminen
 • Growth mindset
 • Mitä on palvelumuotoilu? työkalut ja mallit
 • Fasilitoinnin perusteet ja menetelmät
 • HR kehittäminen palvelumuotoilun avulla
 • Moderni HR
 • Työntekijäkokemus
 • Tunteet ja niiden hallinta
 • Sosiaalinen älykkyys
 • Positiivisuuden psykologia
 • Viestintä ja keskustelukulttuuri

Esimerkkipalaute valmennuksesta

”Suvin esitystä oli mukava kuunnella; selkeä esitys, joka pysyi hyvin aikataulussa”

”Kouluttajat olivat tosi mukavia ja innostavia”

Author Bio

Suvi Vainio

Kauppatieteen maisteri ja sosiaalipsykologi, joka yhdistää psykologista ja käyttäytymistieteellistä tietoa hyvinvointiin ja organisaatioiden kehittämiseen. On perehtynyt neurotieteisiin pohjautuvaan brain-based coachingiin. Kehittänyt ja valmentanut useita organisaatioita konsulttina ja toiminut asiakasvastuu, esimie......