Diwello on erikoistunut keskisuurten yritysten HR(D)-konsultointiin ja -tukeen –  autamme organisaation sekä HR(D)-prosessien kehittämisessä ja sparraamme johtoa erityisesti oman henkilökohtaisen kehittymisen sekä johtamiskäytäntöjen kehittämisen näkökulmasta kasvun nopeuttamiseksi, kasvukipujen vähentämiseksi sekä huippuosaajien sitouttamiseksi.

Voit ulkoistaa meille HR-toiminnot, jollon toimimme henkilöstöpäällikköroolissa ennalta sovitun määrän viikossa tai kuukaudessa. Tai ehkä teillä on jo HR-henkilöt, mutta tarvitsette lisäosaamista kehittämisprojekteihin, lakisääteisten suunnitelmien laatimiseen tai olette kiinnostuneita modernin HR:n käytännöistä ja sparrauksesta, palvelumuotoilun menetelmien hyödyntämisestä sisäisessä kehittämisessä, työntekijäkokemuksen kehittämisestä tai muutostuesta.

Kuinka voimme auttaa sinua? Ota yhteyttä ja kysy lisää!

Miten voimme auttaa?

1 Vuokraa Interim HR-päällikkö

Vuokraa HR-päällikkö avuksesi. Autamme niin päivittäisten kuin strategistenkin HR-asioiden hoidossa yrityksesi tiloissa ja/tai etänä/ online. Voit käyttää palvelua viikottain tai vaikka tietyn määrän kuukaudessa/tarpeen mukaan määritellyn ajanjakson ajan. Äkillisiä tarpeita voi tulla esimerkiksi  perhevapaan, sairauden tai muun poissaolon myötä, työsuhteen päättyessä, muutostilanteissa tai yrityksen kasvaessa.

2 HR-konsultointi 

Hoidamme yksittäiset HR-projektit ja
toimeksiannot laadukkaasti auttaen yritystäsi kasvamaan, kehittymään ja pitämään henkilöstön tyytyväisenä ja motivoituneena kun tarvitset lisäosaamista projekteihin tai kehittämiseen esimerkiksi yrityksen kulttuurien ja arvojen vahvistamiseen, osaamiskartoitukseen, HR tukimateriaaleihin, modernisoimiseen tai käytäntöjen luomiseen.

3 Workshopit / Coaching

Yrityksen kasvun myötä myös johtamisen pitää muuttua. Me sparraamme ja coachaamme kehittymistäsi johtajana ja esimiehenä ja tarvittaessa annamme myös tukemme hyvinvoinnin kehittämisessä kasvupaineiden ja kiireen keskellä. Voimme pitää myös henkilöstön koulutuksia ja workshoppeja yhteiskehittämisen tueksi.

Kasvuyritysten ketterä ja luotettava HR-kumppani

Monissa pienissä ja keskisuurissa yrityksissä on lukuisa joukko erilaisia päivittäisiä HR -tehtäviä, joita se kuuluisa “joku” hoitaa omien tehtäviensä ohessa. Kasvuorganisaatioissa – kovan kasvun startupeissa – vaaditaan lisäksi paljon kehittämistyötä rekrytointiprosessista palkitsemiseen, yrityskulttuuriin sekä johtamisen ja osaamisen kehittämiseen, mutta monessa kasvuyrityksessä ei ole kuitenkaan osaamista tai riittävästi resursseja viedä vaadittavia kehityshankkeita läpi.

Tiimimme jäsenet ovat kokeneita HR-ammattilaisia, joilla on korkeakoulututkinto ja yli 10 vuoden kokemus henkilöstöasioiden johtamisesta kovan kasvun menestyvissä organisaatioissa (Great Place to Work, Deloitte fast50) sekä erilaisissa organisaatioissa pienistä kansainvälisiin suuryrityksiin.  Asiantuntija-alueemme kattavat HR:n osa- alueet aina strategiasta, rekrytoinneista, palkitsemisesta ja työnantajaimagosta ihmisten kehittämiseen ja coachingiin sekä lakisääteisten velvoitteiden hoitamiseen ja työlainsäädännön ongelmiin. Myös kasvuorganisaatioiden kasvukivut, haasteet kasvun eri vaiheissa sekä johtajana kehittyminen kasvun eri vaiheissa on osaamisalueitamme.

Vuokrahenkilöstöpäällikkö ja HR-konsultointi: Apua rutiineihin ja HR-asioiden kehittämiseen


Toimimme kuin yrityksesi oma HR-päällikkö, luotettavasti ja asiantuntevasti. Joustamme yrityksesi tarpeiden mukaan. Autamme HR-asioiden hoidossa yrityksesi tiloissa ja/tai etänä/online.

Päivittäisiä tai projektinomaisia HR-tehtäviä voi olla esimerkiksi:

 • työsopimuspohjien ja henkilöstön käsikirjan laatiminen,
 • työlakiin ja työehtosopimuksiin liittyvät asiat,
 • henkilöstön kehittämissuunnitelmat,
 • perehdyttämiskäytännöt,
 • muutostilanteet
 • rekrytoinneissa avustaminen, rekrytointiprosessin ja työnantajamielikuvan kehittäminen,
 • työntekijäkokemuksen kehittäminen ja modernin HR.n käytännöt,
 • HR-työkalujen evaluointi ja käyttöönotto,
 • johtamis- ja HR- käytäntöjen kehittäminen,
 • sisäisen viestinnän tai työhyvinvoinnin kehittämiskäytännöt,
 • kehityskeskustelukäytäntöjen ja lomakkeiden luominen,
 • HR- prosessien johtaminen ja kehittäminen tai
 • työyhteisön konfliktitilanteet ja niiden selvittäminen.

Yrityksissä voi myös tulla vastaan yllättäviä ja tärkeitä kysymyksiä kuten:

 • Olemme kiinnostuneet palvelumuotoilun hyödyntämisessä HR:ssä ja sisäisessä kehittämisessä. Miten kannattaisi edetä?
 • Esimiehemme ovat nuoria ja innokkaita, mutta heillä ei ole vielä käytännön kokemusta. Millainen valmennus heille kannattaa räätälöidä?
 • Miten voimme luoda sisäisen coaching kulttuurin?
 • Yrityksemme on kasvanut voimakkaasti. Mitä asioita meidän tulee ottaa huomioon lain näkökulmasta ja miten luomme HR-käytännöt?
 • Työntekijämme työsuoritus on heikentynyt huomattavasti viimeisen 3 kk aikana. Miten toimin?
 • Rekrytointitahtimme on kiihtynyt ja tarvitsemme hyvän rekrytyökalun. Mikä työkalu meidän kannattaa ottaa käyttöön?
 • Haluamme houkutella parhaat osaajat ja sitouttaa heidän yritykseemme. Miten meidän kannattaa edetä?
 • Miten pidän tehokkaan ja aidosti hyödyllisen kehityskeskustelun tiimini kanssa?

Tarjoamme kustannustehokkaan hinnoittelumallin.

HR-konsultointi palvelun hyötyjä

  • Saat vastauksen mieltäsi askarruttaviin kysymyksiin nopeasti ja tehokkaasti

 

  • Saat tärkeät HR-asiat hoidettua asiantuntevasti vaikka yrityksesi sisäiset HR-resurssit olisivatkin niukat

 

 • Jos olet kovan kasvun startup, varmistat, että johtamisestasi ja HR:stä ei ole tulossa pullonkaula kasvulle vaan kiihdyttäjä menestykseen.

Author Bio

Suvi Vainio

Kauppatieteen maisteri ja sosiaalipsykologi, joka yhdistää psykologista ja käyttäytymistieteellistä tietoa hyvinvointiin ja organisaatioiden kehittämiseen. On perehtynyt neurotieteisiin pohjautuvaan brain-based coachingiin. Kehittänyt ja valmentanut useita organisaatioita konsulttina ja toiminut asiakasvastuu, esimie......