Kasvuyritysten ketterä ja luotettava HR-kumppani

Kasvuyrittäjä tai toimitusjohtaja – onko yrityksesi lähtenyt kasvuun ja huomaat, että organisaationne tarvitsee uusia käytäntöjä? Kasvuorganisaatioissa – kovan kasvun startupeissa – vaaditaan lisäksi paljon kehittämistyötä rekrytointiprosessista palkitsemiseen, yrityskulttuuriin sekä johtamisen ja osaamisen kehittämiseen, mutta monessa kasvuyrityksessä ei ole kuitenkaan osaamista tai riittävästi resursseja viedä vaadittavia kehityshankkeita läpi.

Voit ulkoistaa meille HR-toiminnot, jollon toimimme henkilöstöpäällikköroolissa ennalta sovitun määrän viikossa tai kuukaudessa. Tai ehkä teillä on jo HR-henkilöt, mutta tarvitsette lisäosaamista kehittämisprojekteihin, kokenutta tuuraajaa yllättäviin tilanteisiin tai olette kiinnostuneita HR-toiminnon arvioinnista ja/tai kehittämisestä. Usein toimiva vaihtoehto voi olla myös nykyisten HR-henkilöiden sparraus, nykyisten prosessien arviointi ja parhaiden käytäntöjen jakaminen.

Tiimimme jäsenet ovat kokeneita HR-ammattilaisia, joilla on korkeakoulututkinto ja yli 15 vuoden kokemus erilaisissa organisaatioissa pienistä kansainvälisiin suuryrityksiin. Olemme tottuneet ratkaisemaan erityisesti haastavia sekä kehittämistä vaativia tilanteita ammattitaitoisesti ja olemme nähneet paljon erilaisia organisaatioita. Asiantuntija-alueemme kattavat HR:n osa alueet aina strategiasta, rekrytoinneista ja liiketoiminnan ja esimiesten tukemisesta  ihmisten kehittämiseen ja coachingiin sekä lakisääteisten velvoitteiden hoitamiseen ja työlainsäädännön ongelmiin. Myös kasvuorganisaatioiden kasvukivut, haasteet kasvun eri vaiheissa sekä johtajana kehittyminen kasvun eri vaiheissa on osaamisalueitamme.

Miten voimme auttaa?

1 Vuokraa Interim HR-päällikkö

Vuokraa HR-päällikkö avuksesi. Autamme niin päivittäisten kuin strategistenkin HR-asioiden hoidossa yrityksesi tiloissa ja/tai etänä/ online. Voit käyttää palvelua viikottain tai vaikka tietyn määrän kuukaudessa/tarpeen mukaan määritellyn ajanjakson ajan. Äkillisiä tarpeita voi tulla esimerkiksi  perhevapaan, sairauden tai muun poissaolon myötä, työsuhteen päättyessä, muutostilanteissa tai yrityksen kasvaessa.

2 HR-konsultointi 

Hoidamme yksittäiset HR-projektit ja
toimeksiannot laadukkaasti auttaen yritystäsi kasvamaan, kehittymään ja pitämään henkilöstön tyytyväisenä ja motivoituneena kun tarvitset lisäosaaamista projekteihin tai kehittämiseen esimerkiksi yrityksen kulttuurien ja arvojen vahvistamiseen, osaamiskartoitukseen, HR tukimateriaaleihin tai käytäntöjen luomiseen

3 Workshopit / Coaching

Yrityksen kasvun myötä myös johtamisen pitää muuttua. Me sparraamme ja coachaamme esimiehiä ja HR-henkilöitä ja tarvittaessa annamme myös tukemme hyvinvoinnin kehittämisessä kasvupaineiden ja kiireen keskellä. Voimme pitää myös henkilöstön koulutuksia ja workshoppeja yhteiskehittämisen tueksi.

Kuinka voimme auttaa sinua? Ota yhteyttä ja kysy lisää!

Vuokrahenkilöstöpäällikkö ja HR-konsultointi: Apua rutiineihin ja HR-asioiden kehittämiseen


Toimimme kuin yrityksesi oma HR-päällikkö, luotettavasti ja asiantuntevasti. Joustamme yrityksesi tarpeiden mukaan. Autamme HR-asioiden hoidossa yrityksesi tiloissa ja/tai etänä/online.

Päivittäisiä tai projektinomaisia HR-tehtäviä voi olla esimerkiksi:

 • työsopimuspohjien ja henkilöstön käsikirjan laatiminen,
 • työlakiin ja työehtosopimuksiin liittyvät asiat,
 • henkilöstön kehittämissuunnitelmat,
 • perehdyttämiskäytännöt,
 • rekrytoinneissa avustaminen, rekrytointiprosessin ja työnantajamielikuvan kehittäminen, 
 • työntekijäkokemuksen kehittäminen,
 • HR-työkalujen evaluointi ja käyttöönotto,
 • johtamis- ja HR- käytäntöjen kehittäminen,
 • sisäisen viestinnän tai työhyvinvoinnin kehittämiskäytännöt,
 • kehityskeskustelukäytäntöjen ja lomakkeiden luominen,
 • HR- prosessien johtaminen ja kehittäminen tai
 • työyhteisön konfliktitilanteet ja niiden selvittäminen.

Yrityksissä voi myös tulla vastaan yllättäviä ja tärkeitä kysymyksiä kuten:

 • Olemme 20 hengen organisaatio. Mitkä YT-lait koskevat meitä?
 • Työntekijämme pyytää työtodistusta. Mitä siihen tulee sisällyttää?
 • Työntekijämme työsuoritus on heikentynyt huomattavasti viimeisen 3 kk aikana. Miten toimin?
 • Rekrytointitahtimme on kiihtynyt ja tarvitsemme hyvän rekrytyökalun. Mikä työkalu meidän kannattaa ottaa käyttöön?
 • Haluamme houkutella parhaat osaajat ja sitouttaa heidän yritykseemme. Miten meidän kannattaa edetä?
 • Miten pidän tehokkaan ja aidosti hyödyllisen kehityskeskustelun tiimini kanssa?

Tarjoamme kustannustehokkaan hinnoittelumallin. 

HR-konsultointi palvelun hyötyjä

 • Saat vastauksen mieltäsi askarruttaviin kysymyksiin nopeasti ja tehokkaasti
 • Saat tärkeät HR-asiat hoidettua asiantuntevasti vaikka yrityksesi sisäiset HR-resurssit olisivatkin niukat
 • Jos olet kovan kasvun startup, varmistat, että johtamisestasi ja HR:stä ei ole tulossa pullonkaula kasvulle vaan kiihdyttäjä menestykseen.