Ketteriä HR-palveluja, palvelumuotoilua ja coachingia – Parempaa liiketoimintaa ihmisten kautta


Diwello Oy on moderni ja ketterä konsultointiyritys, joka auttaa muutos- ja kasvutilanteissa sekä organisaatioita että yksilöitä kehittymään ja voimaan paremmin. Menetelminä käytämme mm. erilaisia työpajamenetelmiä, tutkimusta, ratkaisukeskeisiä menetelmiä, palvelumuotoilua ja coachingia. Lähestymistapamme pohjautuvat ajankohtaisen kognitiivisen psykologian, sosiaalipsykologian, positiivisuuden psykologian, johtamisen ja hyvinvoinnin tutkimuksen sekä neurotieteiden yhdistämiseen käytäntöön.

Olipa yrityksesi kasvun alkumetreillä tai kovaan skaalausvaiheeseen ehtinyt, olemme tukenasi juuri silloin ja siten kuin yrityksesi tarvitsee!

Kuinka voimme auttaa?

HR- konsultointi ja HR-tuki

Voit ulkoistaa meille HR-toiminnot tai osan siitä, ostaa sparrausta tai tekijän kehittämisprojekteihin, tilata tutkimuksen tai pyytää HR-toiminnon arvioinnin ja kehittämisen suunnittelua.

Johtamisen kehittäminen

Sparraamme, coachaamme ja valmennamme yrityksen johtoa ja johtoryhmiä kehittämään johtamista ja työhyvinvointia tukevia käytäntöjä. Menetelminä käytetään mm. kehittämiskyselyjä, uusinta tutkimustietoa ja neuropohjaista coachingia.

Kasvu ja coaching

Tilaa coach kehittämään yksilöitä ja tiimejä tai luo in-house coaching kulttuuri. Käytämme erilaisia fasilitoinnin, palvelumuotoilun sekä Brain-Based coachingin menetelmiä. Tavoitteena on asioiden oivalluttaminen ja kehitystoimenpiteiden laatiminen, kasvun mindsetin luominen, vision ja arvojen luominen tai tavoitteisiin pääseminen

Palvelumuotoilu

Hyödynnämme palvelumuotoiluun menetelmiä työntekijä- ja asiakasymmärryksen lisäämisessä sekä uudistamisessa ja työntekijäkokemuksen kehittämisessä

Toimintatapamme ja ideologiamme


Vaikka kannatamme pehmeitä arvoja, on toimintamme taustalla käytäntöön sidottu tieteellinen tieto sekä liiketoimintalähtöinen HR. Seuraamme aktiivisesti tutkimustietoa mm. organisaatiopsykologian, johtamisen, positiivisuuden psykologian, sosiaalipsykologian, hyvinvoinnin, neurotieteiden ja aivotutkimuksen alueella. Huomioimme ihmisen kokonaisvaltaisesti niin käyttäytymistieteellisestä, psykologisesta kuin terveydellisestä näkökulmasta. Käyttämämme coaching-menetelmän taustalla löytyy myös neuropohjaista tietoa ja menetelmiä.

Asiantuntija-alueemme kattavat HR:n osa-alueet kokonaisvaltaisesti aina strategiasta, rekrytoinneista, palkitsemisesta ja työnantajaimagosta ihmisten kehittämiseen ja coachingiin. Myös kasvuorganisaatioiden kasvukivut, haasteet kasvun eri vaiheissa sekä johtajana kehittyminen kasvun eri vaiheissa on osaamisalueitamme. Meiltä saa apua konsultoinnin ja coachingin muodossa, mutta yritys voi myös vuokrata HR-päällikön haluamakseen ajaksi.


Image
Image

Asiakkaidemme saamia hyötyjä


1 Laadukkaampi johtaminen

2 Kasvun Mindset ja kirkkaammat tavoitteet

3 Skaalautuvat ja ketterät HR-käytännöt kasvun tukena

4 Parempi työhyvinvointi, hyvinvointi ja sitoutuminen

0%
Innostusta

0+
Kehitettyä yksilöä

0+
Cups of Green tea