Pienissä ja keskisuurissa organisaatioissa on joukko erilaisia päivittäisiä HR-tehtäviä, jotka on lain ja työehtosopimusten mukaan hoidettava, mutta joihin ei välttämättä löydy osaamista. Kasvuorganisaatioissa – scaleupeissa – taas vaaditaan paljon kehittämistyötä ja organisaation rakentamista rekrytointiprosessista palkitsemiseen, yrityskulttuuriin sekä johtamisen, yhteisten käytäntöjen, vision ja arvojen, kasvun mindsetin ja osaamisen kehittämiseen.

Diwello on moderni ja ketterä henkilöstöjohtamisen ja coach -kumppani. Autamme kehittämään työntekijöiden ja esimiesten hyvinvointia, saavuttamaan tavoitteita ja luomaan parempia työpaikkoja. Tarjoamme moderneja verkkovalmennuksia, ajasta ja paikasta riippumatonta coachingia ja neuvontaa sekä apua työhyvinvoinnin ja HR:n ja johtamisen käytäntöjen kehittämiseen. Olipa yrityksesi kasvun alkumetreillä tai kovaan skaalausvaiheeseen ehtinyt, olemme tukenasi juuri silloin ja siten kuin yrityksesi tarvitsee!

Kuinka voimme auttaa?

HR- konsultointi ja HR-tuki

Voit ulkoistaa meille HR-toiminnot tai osan siitä, ostaa sparrausta tai tekijän kehittämisprojekteihin tai pyytää HR-toiminnon arvioinnin ja kehittämisen suunnittelua.

Johtamisen kehittäminen

Sparraamme, coachaamme ja valmennamme yrityksen johtoa ja johtoryhmiä kehittämään johtamista ja työhyvinvointia tukevia käytäntöjä. Menetelminä käytetään mm. kehittämiskyselyjä, uusinta tutkimustietoa ja neuropohjaista coachingia.

Henkilökunnan coaching

Tilaa coach kehittämään yksilöitä ja tiimejä tai luo in-house coaching kulttuuri. Käytämme erilaisia fasilitoinnin, palvelumuotoilun sekä Brain-Based coachingin menetelmiä. Tavoitteena on asioiden oivalluttaminen ja kehitystoimenpiteiden laatiminen, kasvun mindsetin luominen, vision ja arvojen luominen tai tavoitteisiin pääseminen

(Työ)hyvinvoinnin kehittäminen

Teemme työtyytyväisyysmittauksia, tutkimuksia ja autamme kehittämään työhyvinvointia. Meiltä löytyy myös digitaalisia, kokonaisvaltaista hyvinvointia tukevia valmennuksia

Toimintatapamme ja ideologiamme


Vaikka kannatamme pehmeitä arvoja, on toimintamme taustalla käytäntöön sidottu tieteellinen tieto sekä HR:n sitominen liiketoimintaan. Huomioimme ihmisen kokonaisvaltaisesti niin käyttäytymistieteellisestä, psykologisesta kuin terveydellisestä näkökulmasta. Käyttämämme coaching-menetelmän taustalla löytyy neuropohjaista tietoa ja menetelmiä.

Asiantuntija-alueemme kattavat HR:n osa-alueet kokonaisvaltaisesti aina strategiasta, rekrytoinneista, palkitsemisesta ja työnantajaimagosta ihmisten kehittämiseen ja coachingiin. Myös kasvuorganisaatioiden kasvukivut, haasteet kasvun eri vaiheissa sekä johtajana kehittyminen kasvun eri vaiheissa on osaamisalueitamme. Meiltä saa apua konsultoinnin ja coachingin muodossa, mutta yritys voi myös vuokrata HR-päällikön haluamakseen ajaksi.


 
 

Asiakkaidemme saamia hyötyjä


1 Laadukkaampi johtaminen

2 Kasvun Mindset ja kirkkaammat tavoitteet

3 Skaalautuvat ja ketterät HR-käytännöt kasvun tukena

4 Parempi työhyvinvointi, hyvinvointi ja sitoutuminen

0%
Innostusta

0+
Kehitettyä yksilöä

0+
Cups of Green tea